MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu    

SPŠ stavebná školský internát SPŠ stavebná

Školský internát

Školský internát je výchovnovzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl vychovnovzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.
Školský internát je situovaný vedľa autobusovej stanice pri Slovenskej ústrednej hvezdárni. Od školy je vzdialený 400 metrov, alebo 5 minút pešej chôdze. Ubytovaní žiaci majú na každom poschodí k dispozícii študovňu vybavenú počítačmi, spoločnú chladničku a mikrovlnnú rúru. Izby sú riešené bunkovým systémom 3+4 so spoločným sociálnym zariadením. Na športové aktivity im slúži školská telocvičňa, posilňovňa, volejbalové a futbalové ihrisko. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v areáli školského internátu.


Ďalšie odkazy


Oznam o spôsobe platby:
Platba za ubytovanie (20,-€) sa uhrádza: mesačne vopred do 15.-ho na účet
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0030 9608
BIC: SPSRSKBA
Platby za ubytovanie sa nevracajú. Žiak prihlásený na školský internát musí mať zaplatený celú sumu bez ohľadu na počet dní jeho neprítomnosti.


Free WiFi

Aktuality v Školskom internáte

Vianočné trhy - Karácsonyi vásár

Boli sme sa pozriet na vianočných trhoch v Hurbanove.Megnéztük a Ógyallai karácsonyi vásárt. Teplý čajíček - A meleg teácska 😀Chutný trdelník - A finom Kürtőskalács 😀
Čítaj ďalej ...

MAJSTROVSTVÁ ŠI VO FUTBALE CHLAPCOV ŠK.R. 2018/2019

1.Ročník/Évfolyam2.Ročník/Évfolyam3.Ročník/Évfolyam4.Ročník/ÉvfolyamZápas 2.ročník - 3.ročník    1:2Hladisko vypredané 😀Zápas 1.ročník - 4.ročník    2:1
Čítaj ďalej ...

LÁNY TEREMFOCI TORNA 2018

Dňa 20.11.2018 sa uskutočnil medzinárodný dievčenský futbalový turnaj družobných školských internátov. 2018.november 20-án megrendesztük a hagyományos nemzetközi kollégista lány teremfoci tornát.Naše mužstvo - A csapatunk 👍 
Čítaj ďalej ...

VIANOČNÝ TANEČNÝ MARATÓN 2018

Dňa 12. decembra 2018 o 15:00 h. sa nám už po druhý krát podarilo úspešne zrealizovať  Vianočný tanečný maratón. Do maratónu sa spolu zapojilo 26 žiakov v zastúpení  každej výchovnej skupiny a na tanečníkov  dohliadali 4 porotcovia z radu žiakov.  Tancovalo sa 3 hodiny vkuse. Počas  podujatia sa žiaci doslova vytancovali na tie najvyššie
Čítaj ďalej ...

Enviromentálny deň 12.12.2018

Enviromentálny  deň - výsadba čierneho topoľa okolo školského internátu.    Environmentális napot tartottunk - Jegenye nyárfa ültetés a kollégium körül.
Čítaj ďalej ...

Staršie príspevky ...
SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt