MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná školský internát SPŠ stavebná

Školský internát

Školský internát je výchovnovzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl vychovnovzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.
Školský internát je situovaný vedľa autobusovej stanice pri Slovenskej ústrednej hvezdárni. Od školy je vzdialený 400 metrov, alebo 5 minút pešej chôdze. Ubytovaní žiaci majú na každom poschodí k dispozícii študovňu vybavenú počítačmi, spoločnú chladničku a mikrovlnnú rúru. Izby sú riešené bunkovým systémom 3+4 so spoločným sociálnym zariadením. Na športové aktivity im slúži školská telocvičňa, posilňovňa, volejbalové a futbalové ihrisko. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v areáli školského internátu.


Ďalšie odkazy


Oznam o spôsobe platby:
Platba za ubytovanie (25,-€) sa uhrádza mesačne vopred do 15.-ho na účet:
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0030 9608
BIC: SPSRSKBA
Platby za ubytovanie sa nevracajú. Žiak prihlásený na školský internát musí mať zaplatený celú sumu bez ohľadu na počet dní jeho neprítomnosti.


Free WiFi

Aktuality v Školskom internáte

Publikované:

KRABIČKY PLNÉ LÁSKY Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ? Neúrekom :-) Aj naši žiaci v našom školskom internáte sa tento rok s radosťou zapojili do projektu. Naplnili sme krabice od topánok maličkosťami, ktoré potešia babičku, alebo deduška v domove dôchodcov. Často je to jediný darček, ktorý dostanú, preto sme do krabice nezabudli vložiť ...

Publikované:

Naša internátna vydarená opekačka - 23.6.2021

V tento krásny slnečný deň sme si spoločne všetci užili večeru netradične a to opekačkou v ŠI. Žiaci si opiekli špekačky a slaninku, čo nám na večeru pripravili naše kuchárky. Popri táboráku znela hudba a spev našich žiakov. Cítili sme sa super. Poďakovanie patrí žiakom, ktorí pomáhali počas celého ...

Otvorenie - megnitó
Publikované:

Otvorenie - megnitó

Publikované:

20200226_194322.jpg

20200226_194341.jpg

20200226_193642.jpg I.HELY Bulucz Dani 105kg

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2021 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt