MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná školský internát SPŠ stavebná

Školský internát

Školský internát je výchovnovzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl vychovnovzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.
Školský internát je situovaný vedľa autobusovej stanice pri Slovenskej ústrednej hvezdárni. Od školy je vzdialený 400 metrov, alebo 5 minút pešej chôdze. Ubytovaní žiaci majú na každom poschodí k dispozícii študovňu vybavenú počítačmi, spoločnú chladničku a mikrovlnnú rúru. Izby sú riešené bunkovým systémom 3+4 so spoločným sociálnym zariadením. Na športové aktivity im slúži školská telocvičňa, posilňovňa, volejbalové a futbalové ihrisko. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v areáli školského internátu.


Ďalšie odkazy


Oznam o spôsobe platby:
Platba za ubytovanie (30,-€) sa uhrádza mesačne vopred do 20.-ho na účet:
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0030 9608
BIC: SPSRSKBA
Platby za ubytovanie sa nevracajú. Žiak prihlásený na školský internát musí mať zaplatený celú sumu bez ohľadu na počet dní jeho neprítomnosti.


Free WiFi

Aktuality v Školskom internáte

Publikované:

Dňa 24. apríla 2024 sme sa zúčastnili medzinárodného futbalového turnaja JAKK KUPA 2024 v Maďarsku, ktorý zorganizovalo Eötvös József Gimnázium s internátom v Tate. I keď nám počasie veľmi neprialo i napriek tomu sme sa o 13:30 hod. pustili na cestu autobusom s našimi futbalistami a pomocníčkami. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev a hralo sa formou ...

Publikované:

Dňa 10. apríla 2024 sme zorganizovali v ŠI pod vedením vych R. Moravčíka a ved. vych. V. Labancza veľmi obľúbenú športovú akciu a to Tlak na lavičke. Pri prípravách pomáhali chlapci s prípravou prostredia a dievčatá s prípravami tabuliek. Každoročne sa do nej zapájajú aj chlapci aj dievčatá a prekračujú svoje silové hranice a lámu rekordy ŠI. Tohto ...

Publikované:

Dňa 26.3.20024 sme sa v rámci mesiaca marec - mesiaca kníh po večeri vybrali do Kultŕneho domu v Hurbanove a zúčastnili sme sa autorskej besedy Jara Slávika porotcu súťaže ČESKO – SLOVENSKO MÁ TALENT, známeho hudobného producenta, scenáristu, spisovateľa. Taktež prezentácie jeho novej knihy TALENT. Jaro Slávik nám porozprával o svojom živote o ...

Publikované:

Dňa 26.marca 2024 sme sa v KD Hurbanovo zúčastnili krásnej výstavy: Keramika a iné hry s ohňom. Výstava bola realizovaná Jurajom Svitekom riaditeľom ZUŠ v Hurbanove, kde sa nám predstavil svojou fascinujúcou tvorbou plnej fantázie a šikovných rúk. Žiaci mali možnosť nazrieť do iného sveta umenia a svoje poďakovanie za možnosť prehliadky zapečatili ...

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt