MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná školský internát SPŠ stavebná

Školský internát

Školský internát je výchovnovzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl vychovnovzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.
Školský internát je situovaný vedľa autobusovej stanice pri Slovenskej ústrednej hvezdárni. Od školy je vzdialený 400 metrov, alebo 5 minút pešej chôdze. Ubytovaní žiaci majú na každom poschodí k dispozícii študovňu vybavenú počítačmi, spoločnú chladničku a mikrovlnnú rúru. Izby sú riešené bunkovým systémom 3+4 so spoločným sociálnym zariadením. Na športové aktivity im slúži školská telocvičňa, posilňovňa, volejbalové a futbalové ihrisko. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v areáli školského internátu.


Ďalšie odkazy


Oznam o spôsobe platby:
Platba za ubytovanie (25,-€) sa uhrádza mesačne vopred do 15.-ho na účet:
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0030 9608
BIC: SPSRSKBA
Platby za ubytovanie sa nevracajú. Žiak prihlásený na školský internát musí mať zaplatený celú sumu bez ohľadu na počet dní jeho neprítomnosti.


Free WiFi

Aktuality v Školskom internáte

Publikované:

Naša internátna vydarená opekačka - 23.6.2021

V tento krásny slnečný deň sme si spoločne všetci užili večeru netradične a to opekačkou v ŠI. Žiaci si opiekli špekačky a slaninku, čo nám na večeru pripravili naše kuchárky. Popri táboráku znela hudba a spev našich žiakov. Cítili sme sa super. Poďakovanie patrí žiakom, ktorí pomáhali počas celého ...

Otvorenie - megnitó
Publikované:

Otvorenie - megnitó

Publikované:

20200226_194322.jpg

20200226_194341.jpg

20200226_193642.jpg I.HELY Bulucz Dani 105kg

Publikované:

Spoločne s našimi žiakmi v ŠI sme si spravili vianočnú náladu a vybrali sme sa na tradičné VIANOČNE TRHY v Hurbanove, kde sme si dali výborný punč, teplý čaj a chutný trdelník. Bolo nám spolu FAJN :-)

Egy kis esti programmal zártuk le a múlt évet. Karácsonyi hangulatba a VÁSÁRBA egy jó tea mellet, egy nagy mosollyal :-)

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt