MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Publikované:

Gratulujeme Zuzane Klačkovej za 2. miesto v celoštátnom kole SOČ v odbore „Stavebníctvo, geodézia, kartografia“, čím sme obhájili vlaňajší úspech. Stredoškolská odborná činnosť je najprestížnejšia súťaž žiakov stredných škôl. Už 43. rok je vyhlasuje Ministerstvo školstva pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorá sa tento rok konala ...

Publikované:

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na zasadnutie triedneho rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční dňa 30.04.2021 v piatok od 17:00 hod. resp. od 18:00 hod. (na základe dohody s triednym učiteľom) „online cez ZOOM“. Hlavná téma zasadnutia bude obnovenie prezenčného vyučovania. Individuálne konzultácie s ostatnými učiteľmi, alebo vychovávateľmi ...

Publikované:

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme vám, že na základe REGIONÁLNEHO COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU obnovujeme prezenčné vzdelávanie pre všetky ročníky od 04.05.2021 podľa platného rozvrhu hodín. Prvá vyučovacia hodina v utorok bude pre všetky triedy povinná triednická hodina. Od 03.05.2021 od 17:00 otvárame aj školský internát pre všetkých ubytovaných ...

Publikované:

Riaditeľ školy z organizačných dôvodov udeľuje dňa 03.05.2021 riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy. Odôvodnenie: dňa 03.05.2021 sa uskutoční 1. termín prezenčných prijímacích skúšok.

Az iskola igazgatója a jelenléti felvételi vizsgák miatt 2021.05.03-án igazgatói szabadot hirdet az iskola összes diákja számára.

Publikované:

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme vám, že od 26.04.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní pre 1. až 3. ročník podľa platného rozvrhu hodín. Prezenčné vzdelávanie bude mať iba 4. ročník, zároveň otvárame pre nich aj školský internát. Príchodový deň do ŠI bude v nedeľu 25.04.2021 od 18:00 hod. Na celodenné stravovanie od pondelka pre ubytovaných ...

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt