MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Termín 1. kola prijímacích skúšok je 13. a 16. máj 2019.  • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% (3%) z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov aj našej neziskovej organizácii STAVITEĽ n.o. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Poznaj slovenskú reč

Kuzslík Regina a Pásztor Mihály, žiaci II.B triedy, sa ako víťazi školského kola zúčastnili okresného kola súťaže „Poznaj slovenskú reč“, ktoré sa konalo dňa 5. marca 2019 na Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne.  Žiaci si zmerali komunikačné zručnosti v troch súťažných disciplínach : a) reprodukcia vypočutého text, b) krátka úvaha na danú tému,
Čítaj ďalej ...

Ministerské vyznamenanie // Miniszteri kitüntetés

Gratulujeme našej kolegyni, zástupkyni, PaedDr. Marte Kluvancovej, ktorá prevzala priamo z rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej dňa 25. marca 2019 v Bratislave najväčšie rezortné ocenenie za svoju dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu v strednom odbornom školstve a bohatú lektorskú činnosť. Sme na ňu veľmi pyšní.Gratulálunk PaedDr. Marta Kluvancová helyettes asszonynak,
Čítaj ďalej ...

Hviezdoslavov Kubín / Szavalóverseny

Na prestížnej prehliadke najlepších recitátorov okresu nás reprezentovala žiačka II.A triedy, Zuzka Klačková. Svojím výkonom sa zaradila k najúspešnejším recitátorom IV. kategórie, v ktorej súťažia žiaci zo stredných škôl. S prednesom básne „Oči“ od nášho klasika- vitalistu, Jána Smreka,       si získala publikum i odbornú
Čítaj ďalej ...

Výchova umením /A művészettel való nevelés

Dňa 20.03.2019 sa s p. uč. Mészárosovou zúčastnilo 16 žiakov našej školy divadelného predstavenia v anglickom jazyku v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Klasické dielo Williama Shakespeara - Romeo a Júlia v podaní skutočných britských hercov bolo skvelým kultúrnym zážitkom./ A művészettel nevelés varázslatos pedagógiai eszköz lehet. Színielőadáson vettük
Čítaj ďalej ...

Učíme mimo školy/ Iskolánkívüli oktatás

Projektové vyučovanie mimo školy pre I.B a C s VJM: Objav architektonické pamiatky BA/ Czuczor tanárnő és az I.B+C   osztály tanulói.  Az iskolánkívüli projektoktatás feladata: Fedezd fel Pozsony építészeti emlékmüveit.
Čítaj ďalej ...

Staršie príspevky ...

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt