MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.

  • PLES RODIČOV A PRIATEĽOV ŠKOLY    Rodičovské združenie a vedenie Strednej priemyselnej školy stavebnej v Hurbanove Vás srdečne
    pozýva na 1. ples rodičov a priateľov školy, ktorý sa uskutoční 8. februára 2019 so začiatkom o 19:00 hodine v reštaurácii Starý orech v Hurbanove.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy

Žiacky projekt: Pohár FIFA DUO/ Diákprojekt: FIFA kupa DUO

Začína 2. ročník žiackeho projektu pod vedením Ing. Fodorovej v rámci predmetu  ekonomika. Realizátormi projektu  sú žiaci  III.B triedy. Žrebovanie súťažiacich  bude 24.01.2019, vyraďovacie kolá 28.01.2019  a finále sa uskutoční 30.01.2019 aj so slávnostným vyhodnotením výsledkov./ A Fodor tanárnő által  irányított és a III.B osztály által
Čítaj ďalej ...

Sme víťazmi OK olympiády CUJ/ Az idegen nyelvi olimpiász járási fordulójának győztesei vagyunk

Veľký  úspech žiakov a kolegov jazykárov. Naši žiaci triumfovali v Komárne na okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku : 1. a 3. miesto získali Ešek Gergely  IV.A  a Hulková Nika I.A, V anglickom jazyku 1. miesto získala v okresnom kole Orvošová Ivana, III.A. Blahoželáme žiakom a ďakujeme vyučujúcim predmetu.  Ivana Orvošová, III.A, pri vyhlasovaní výsledkov
Čítaj ďalej ...

Kruh cirkulárnej ekonomiky - projekt / Ekonómia és környezetvédelem

Finišujeme s realizáciou workshopov v rámci projektu obehovej ekonomiky. 14.01.2019 ukončia odborní lektori reťaz tematických  zamestnaní  so žiakmi I.A a I.C triedy. 2019.01.14-én befejezzük az environmentális  projekt egy részét - ezennel minden tanulónk abszolválta a projekt nevelési foglalkozásait.
Čítaj ďalej ...

Návrat k Vianociam / Visszatekintés a Karácsonyi hangulatra

Ďakujeme Žiackej školskej rade za organizáciu vianočnej výzdoby tried. Je pre nás veľkým potešením, že sa zapojili všetky triedy. / Köszönjük a diáktanácsnak a karácsonyi díszítés megszervezését. Nagy örömünkre szolgáll, hogy az összes osztály bekapcsolódott a versenybe.20.12.2018 sme sa boli  korčuľovať.  Dnes spomíname na pekný predvianočný čas 
Čítaj ďalej ...

Vlastná tvorba / Saját alkotásunk

Vianočný darček pre všetkých našich milých žiakov : paletové sedenie. Ďakujeme za realizáciu projektu žiakom II.A triedy, pani uč. Peťkovskej a p.uč. Hulkovi , pani zástupkyni Kluvancovej a Karin Klobučníkovej z III.A triedy a jej mamičke, ktorá nám ušila obliečky na vankúše a sedáky. // Karácsonyi ajándék a II.osztály tanulóitól. Köszönet mindenkinek, aki részt
Čítaj ďalej ...

Staršie príspevky ...

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt