MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Záver školského roka 2018/19 / 2018/19-es tanévzáró

Ukončili sme veľmi úspešný školský rok, naši žiaci dosiahli študijný priemer 1,90. O bohatej školskej aj mimoškolskej činnosti, o výchovných a dobročinných aktivitách  žiakov školy a školského internátu sa dočítate v Ročenke školy 2018/19, ktorú  nájdete aj on-line na webovom sídle školy pod nadpisom Dokumenty. Všetkým žiakom a zamestnancom školy prajeme
Čítaj ďalej ...

Deň zdravej školy - Rozhýbme školu / Az egészséges iskola napja - Mozdulj

Vyvrcholením akčných plánov zdravého spôsobu života a predchádzania obezity, športových aktivít a triednych súťaží, prevencie závislosti a iných patologických javov je Deň zdravej školy s olympijským behom, ktorý žiacka školská rada  v tomto šk.r. zamerala na tému: Rozhýbme školu. Žiaci pripravili športové disciplíny a po odbehnutí 1 kola v rámci olympijského
Čítaj ďalej ...

Učíme mimo školy - v Oxforde/ Iskolán kívül oktatunk - Oxfordban

V posledný júnový týždeň absolvovali záujemci, žiaci našej školy, 1. ročník cestovateľského vzdelávania v Oxforde spojeného s výučbou anglického jazyka. Už teraz sa tešíme, že vznikne nová tradícia :-) Žiaci 1. a 2. ročníka videli mnoho nádherných miest ako napríklad malebné dedinky oblasti Cotswolds, Stonehenge, Startford upon Avon, rímske kúpele v Bath, univerzitné
Čítaj ďalej ...

Učíme inak - stavebné materiály / Másként oktatunk - anyagtan

Žiaci prvého ročníka absolvovali cvičenia z predmetu stavebné materiály naraz blokovou formou. Súčasťou výučby boli praktické merania na kvalitných prístrojoch, ktoré škola zakúpila z financií projektu z EU fondov pred 3 rokmi, kedy sme zriadili odbornú učebňu v "C" pavilóne. Súčasťou bloku bola  aj odborná exkurzia do betonárky.Első tanulóinkFodor Katalin  mérnök
Čítaj ďalej ...

Zadelenie prijatých prvkákov do tried / Elsős osztályok

1.ABelan SamuelBetáková ErikaBugár TomášFeranecová FrederikaGálová DenisaJančovičová KatarínaKajan NorbertKissová HenrietaKováč MichalMičeková OlíviaNagy DóraNagyová AndreaPilinský PatrikSabadka MatúšSzalaiová KarolínaTakácsová Kristína SilviaTakáčová EmaTóthová NoémiVančo KristiánVargová BernadettWeinrauch PeterŽigó Patrik1.BBalázs AttilaBaloghová BiankaBolla
Čítaj ďalej ...

Staršie príspevky ...

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt