MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% (3%) z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov aj našej neziskovej organizácii STAVITEĽ n.o. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Publikované:

Vážení rodičia, milí žiaci, zálohové platby za stravovanie a ubytovanie od mesiaca november nemusíte posielať. Ak ste platbu už vykonali, samozrejme celá suma vám bude vrátená pri vyúčtovaní na bankový účet. Žiaľ, škola zatiaľ nemá žiadne informácie, dokedy bude trvať súčasný stav, teda celoplošné prerušenie vyučovania na stredných školách. Prajeme ...

Publikované:

Vážení rodičia, milí žiaci, s ľútosťou vám oznamujeme, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ a Krízového štábu SR od zajtrajšieho dňa, t.j. od 12.10.2020 škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania podľa platného rozvrhu na školský rok 2020/21 až do odvolania. Prosíme žiakov, aby svedomite pristupovali k svojim žiackym povinnostiam a rešpektovali pokyny ...

Publikované: | Kategória:

Vážení rodičia, systém Edupage slúži na elektronickú komunikáciu školy s Vami. Je to doplnok, ktorý hlavne v čase pandémie Covid 19, môže byť veľmi rýchlym a efektívnym pomocníkom pri našej komunikácii.

Aby ste sa mohli prihlásiť do Edupage musíte si vytvoriť rodičovské konto.

Do systému Edupage môžete vstúpiť cez webovú ...

Publikované:

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na zasadnutie triedneho rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční dňa 25.09.2020 (v piatok) od 15:30 hod., v triede Vášho dieťaťa. Individuálne konzultácie s vychovávateľmi ...

Publikované:

Od dnes (10.09.2020) funguje škola v "oranžovom semafore". Dodržiavajte dôsledne organizačné pokyny vedenia školy a bezpečnostné opatrenia k prevencii šírenia Covid-19 ! Želáme každému dobré zdravie 🙂 Mától (2020.09.10.) az iskola ,,narancssárga jelzőlámpa,, szerint működik. Kérjük betartani az iskola vezetőségének utasításait és a megelőző ...

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt