MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Zápis do 1.ročníka sa bude konať dňa 21.5.2019 (utorok) pre triedu s vyuč. jazykom slovenským so začiatkom o 8:30 hod. a pre triedy s vyuč. jazykom maďarským so začiatkom o 10:30 hod. v budove školy (1. poschodie, II.A trieda).
    Na zápis prosíme priniesť zápisný lístok, ktorý žiaci obdržali v základnej škole.
    Ak sa z vážnych dôvodov v uvedenom termíne neviete zúčastniť zápisu, oznámte to prosím telefonicky na sekretariáte školy 035/760 2507, 0915 768 923.  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% (3%) z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov aj našej neziskovej organizácii STAVITEĽ n.o. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Multifunkčné ihrisko / Multifunkciós sportpálya

Slávnostné odovzdanie Multifunkčného ihriska / Többfunkciós sportpálya ünnepélyes átadása / Veľmi pekne ďakujeme zriaďovateľovi NSK za finančnú podporu a všetkým tým, ktorí priložili ruku k dielu. /  Nagyon szépen köszönjük a fenntartónknak, a Nyitra Megyei Önkormányzatnak a támogatását és mindenkinek, aki valamilyen módon segített a sportpálya megépítésében.
Čítaj ďalej ...

Učíme inak / Másként oktatunk

Učíme inak - globálne problémy sveta. Ďakujeme pani Mgr. Miriam Jarošovej PhD za veľmi zaujímavú a "burcujúcu" prednášku na tému Klimatické zmeny a ich dopad na naše územie a obyvateľstvo. Máme sa nad čím zamýšľať , ako sa správať ekologicky a ohľaduplne k životnému prostrediu...
Čítaj ďalej ...

Projekt Heineken: Tu sme doma / Itt vagyunk otthon - Heineken projekt

Do školy popri zelených ostrovčekoch - slávnostné odovzdanie výstupu realizovaného projektu / A projekt céljai megvalósításának ünnepélyes átadása.
Čítaj ďalej ...

Učíme inak / Másként oktatunk

Žiaci I.A a II.A triedy absolvovali interaktívnu vzdelávaciu divadelnú hru: Dobré miesto pre život -projekt  Build Solid Ground - financoavný EÚ , realizovaný od októbra 2017 do októbra 2020 na tému udržateľného bývania v rámci globálneho vzdelávania. Ďakujeme účinkujúcim, p. režisérke a najmä p. produkčnej -  Gabriele Lysičanovej., divadlu BSG.Build Solid Ground/Budujme
Čítaj ďalej ...

Teambuilding zamestnancov školy / Csapatépítés az iskola alkalmazottaival

 Kaštieľ Topoľčianky.    Spoločný obed v hoteli Hradná stráž Topoľčianky. Kostol sv. Benedikta opáta, ktorý bude povýšený od 28. júna 2019 na Baziliku minor. Relikvia Kristovej krvi v kláštore v Hronskom Beňadiku.
Čítaj ďalej ...

Staršie príspevky ...

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt