MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

Kontakty

Kontakty na naše pracoviská a zodpovedných pracovnikov: poštové adresy, mailové a telefonické kontakty, čísla účtov…


Názov školy: Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Adresa: Konkolyho 8, 94701 Hurbanovo
Telefón: 0915-720-646, 035-760 2507
Email:
IČO: 000 447 17
DIČ: 202 102 9703
Čísla niektorých dôležitých bankových účtov:
Ubytovanie žiakov: IBAN: SK73 8180 0000 0070 0030 9608
Stravovanie žiakov: IBAN: SK82 8180 0000 0070 0030 9640
Združenie rodičov: IBAN: SK34 0900 0000 0000 2638 8920

Školský internát
Názov: Školský internát pri SPŠS v Hurbanove
Adresa: A. Fesztyho 3021/31
Vedúci vychovávateľ: Vojtech Labancz
Telefón: 0908-548-848‬, 035-760 2166
Email:

Školská jedáleň
Názov: Školská jedáleň pri SPŠS v Hurbanove
Adresa: Komárňanská ul. 257/114
Vedúca jedálne: Terézia Fabuľová
Telefón: 035 - 760 3309
Email:

Vedenie školy
Mgr. Štefan Tóth

Mgr. Štefan Tóth

Riaditeľ školy

  • 0915-720-646
Image

PaedDr. Marta Kluvancová

Zástupca riaditeľa školy

  • 035-760 2507
Image

Vojtech Labancz

Vedúci vychovávateľ

  • 0908-548-848

GDPR - zodpovedná osoba
Titul Priezvisko a meno Email
Ing. Peter Macsánszky

Učiteľský zbor
Titul Priezvisko a meno Email
PaedDr. Ing. Miriam Ághová
RNDr. Zuzana Árki, PhD.
Ing. František Bachorec
Mgr. Zoltán Belán
Ing. Andrea Bojnáková
RNDr. Agáta Böjtösová
Ing. Tímea Bődová
Ing. Marta Czuczorová
Mgr. Ágnes Dombovári
Ing. Adriana Eleková
Ing. Katalin Fodor
Ing. Ondrej Hanzlík
Ing. IIdikó Horváthová
Mgr. Ján Hulko
PaedDr. Erzsébet Kalácska
Ing. Ladislav Kimle
Mgr. Silvia Košlabová
Mgr. Tímea Kovácsová
Ing. Kitti Kurcsíková
Mgr. Katarína Mészárosová
Mgr. János Patus
Ing. Zoltán Pinke
Mgr. Tímea Peťkovská

Vychovávatelia
Titul Priezvisko a meno Email
Vojtech Labancz
Jana Bajnóczyová
Richard Moravčík
Bc. Zoltán Szabó
Ing. Štefan Šagát

Hospodársky úsek
Titul Priezvisko a meno Funkcia Email
Oľga Bertóková Mzdová účtovníčka, personalistka
Terézia Fabuľová Vedúca školskej jedálne
Mgr. Martina Gúghová Ekonómka školy
Ján Hariš Technik BOZP a PO
Martina Husáriková Finančná účtovníčka
Ing. Peter Macsánszky Technik, správca siete
Zuzana Timoránská Vedúca školskej jedálne
Noémi Tóthová Odborný referent sekretariátu, VO a evidencia majetku

Kontaktný formulár

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom nasledovného formulára:


Predbežný záujem o štúdium

V prípade, ak máte záujem o štúdium na našej škole, prosíme, vyplňte nasledovný formulár s Vašimi údajmi. Na základe toho Vás budeme kontaktovať a posielať informácie ohľadne Dňa otvorených dverí, voľných miest a dôležitých termínov spojených s prijímacím konaním.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.
Mgr. Štefan Tóth, riaditeľ školy

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2021 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt