MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná školský internát SPŠ stavebná

Školský internát

Školský internát je výchovnovzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl vychovnovzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.
Školský internát je situovaný vedľa autobusovej stanice pri Slovenskej ústrednej hvezdárni. Od školy je vzdialený 400 metrov, alebo 5 minút pešej chôdze. Ubytovaní žiaci majú na každom poschodí k dispozícii študovňu vybavenú počítačmi, spoločnú chladničku a mikrovlnnú rúru. Izby sú riešené bunkovým systémom 3+4 so spoločným sociálnym zariadením. Na športové aktivity im slúži školská telocvičňa, posilňovňa, volejbalové a futbalové ihrisko. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v areáli školského internátu.


Ďalšie odkazy


Oznam o spôsobe platby:
Platba za ubytovanie (25,-€) sa uhrádza mesačne vopred do 15.-ho na účet:
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0030 9608
BIC: SPSRSKBA
Platby za ubytovanie sa nevracajú. Žiak prihlásený na školský internát musí mať zaplatený celú sumu bez ohľadu na počet dní jeho neprítomnosti.


Free WiFi

Aktuality v Školskom internáte

Otvorenie - megnitó
Publikované:

Otvorenie - megnitó

Publikované:

20200226_194322.jpg

20200226_194341.jpg

20200226_193642.jpg I.HELY Bulucz Dani 105kg

Publikované:

Spoločne s našimi žiakmi v ŠI sme si spravili vianočnú náladu a vybrali sme sa na tradičné VIANOČNE TRHY v Hurbanove, kde sme si dali výborný punč, teplý čaj a chutný trdelník. Bolo nám spolu FAJN :-)

Egy kis esti programmal zártuk le a múlt évet. Karácsonyi hangulatba a VÁSÁRBA egy jó tea mellet, egy nagy mosollyal :-)

výtvarná súťaž
Publikované:

Už po druhý krát sa nám podarilo zorganizovať v našom školskom internáte výtvarnú súťaž. Tentokrát sa súťaž konala v mesiaci december 2019, kde I. kolo prebehlo dňa 11.12.2019 obľúbeným žiackym hlasovaním, kde naši žiaci mali možnosť dať svoj hlas výtvarným prácam podľa ich výberu. Nemali ľahkú prácu, keďže do súťaže bolo zapojených 15 umeleckých, ...

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2021 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt