MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná školský internát SPŠ stavebná

Školský internát

Školský internát je výchovnovzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl vychovnovzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.
Školský internát je situovaný vedľa autobusovej stanice pri Slovenskej ústrednej hvezdárni. Od školy je vzdialený 400 metrov, alebo 5 minút pešej chôdze. Ubytovaní žiaci majú na každom poschodí k dispozícii študovňu vybavenú počítačmi, spoločnú chladničku a mikrovlnnú rúru. Izby sú riešené bunkovým systémom 3+4 so spoločným sociálnym zariadením. Na športové aktivity im slúži školská telocvičňa, posilňovňa, volejbalové a futbalové ihrisko. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v areáli školského internátu.


Ďalšie odkazy


Oznam o spôsobe platby:
Platba za ubytovanie (30,-€) sa uhrádza mesačne vopred do 20.-ho na účet:
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0030 9608
BIC: SPSRSKBA
Platby za ubytovanie sa nevracajú. Žiak prihlásený na školský internát musí mať zaplatený celú sumu bez ohľadu na počet dní jeho neprítomnosti.


Free WiFi

Aktuality v Školskom internáte

Publikované:

Kiss Kornél - Tímár Zsolt 3:1

Publikované:

Znova spoločne s našimi žiakmi sme si spravili vianočnú náladu a vybrali sme sa na tradičné VIANOČNÉ TRHY v Hurbanove, kde sme si dali výborný punč, teplý čaj a chutný trdelník. Bolo nám spolu SUPER :-)

Egy kis esti programmal zártuk le a múlt évet. Karácsonyi hangulatba a VÁSÁRBA egy jó tea mellet, egy nagy mosollyal :-)

Publikované:

MIKULÁŠ ,, Kde sa vzal, tu sa vzal, Mikuláš pod oknom stál. V ruke veľkú paličku, na hlave mal čiapočku. Z bielych fúzov teplý šál, tak na deti vykúkal. ,,

Aj tento rok 6. decembra 2022 vo večerných hodinách k nám prišiel nečakaný hosť so svojou čertovsky anjelskou posádkou a spríjemnili našim žiakov v ŠI deň MIKULÁŠA. Žiaci sa podelili s ...

Publikované:

Dňa 23.11.2023 sa nám po dlhom čase opäť podarilo zorganizovať jedno milé kultúrne stretnutie s našimi družobnými školskými internátmi z Győru a zo Szentesu z Maďarska. Prišli žiaci aj so svojimi učiteľmi, resp. vychovávateľmi a spoločne sme strávili 2 nezabudnuteľné dni. V prvý deň sa uskutočnil dievčenský futbalový turnaj, kde sme sa umiestnili ...

Publikované:

MEGNYITÓ A CSAPATUNK ! ÉKI ÓGYALLA

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt