MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Úspech na celoštátnom kole odbornej súťaži VELUX / Siker a VELUX országos versenyen

Publikované:

Barbara Táborová (IV.A) získala 4. miesto - zvláštne ocenenie na celoštátnom kole. VELUX SLOVENSKO spol. s r. o., vyhlasoval pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania 14. ročník súťaže Rodinný dom VELUX pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo. Predmetom súťaže bolo vypracovanie štúdie rodinného domu, kde denné svetlo a prísun čerstvého vzduchu prichádza do objektu cez strechu, prostredníctvom výrobkov VELUX. Projekt súčasne musel spĺňať požiadavku na energeticky hospodárne riešenie budovy pri zabezpečení optimálneho vnútorného prostredia pre zdravé a komfortné bývanie. Touto cestou jej blahoželáme a želáme veľa úspechov vo vysokoškolskom štúdiu.

Táborová Barbara (IV.A) 4. helyezést ért el az országos veresenyen, így külőndíjban részesült. VELUX SLOVAKIA spol. s r. o., amely az Állami Szakképző Intézet segítségével meghirdette a VELUX Családház versenyének 14. évfolyamát középiskolai diákok számára az építészetre összpontosítva. A verseny témája egy családi ház tanulmányának kidolgozása volt, ahol a napfény és a friss levegő ellátás a tetőn keresztül érkezik az épületbe VELUX termékek felhasználásával. Ugyanakkor a tervdokumentációnak meg kellett felelnie az energiahatékony építési megoldás követelményének, miközben biztosítania kellett az optimális beltéri környezetet az egészséges és kényelmes élethez. Ezennel gartulálunk és sok sikert kívánunk az egyetemi tanulmányokhoz.

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt