MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Riaditeľstvo SPŠ stavebnej v Hurbanove v spolupráci s neziskovou organizáciou STAVITEĽ srdečne pozýva žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ich pedagógov na 7. ročník súťaže "Máš talent?", ktorá sa uskutoční dňa 6. decembra 2018 (štvrtok).  • Az Ógyallai Építőipari Szakközépiskola igazgatósága és a STAVITEĽ nonprofit szervezet szeretettel meghívja az alapiskolák 8. és 9. évfolyamának diákjait és pedagógusait a VII. alkalommal megrendezett „Tehetséges vagy?” versenyre.

Riaditeľstvo SPŠ stavebnej v Hurbanove v spolupráci s neziskovou organizáciou STAVITEĽ, srdečne pozýva žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ich pedagógov na VII. ročník súťaže "MÁŠ TALENT?". Súťaž sa uskutoční dňa 6. decembra 2018 (štvrtok) v priestoroch školy a školského internátu. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, ktoré overia nadanie a kreativitu účastníkov:

1. kategória - kresba voľnou rukou
Image
Kresba voľnou rukou

Kresba stavebného objektu podľa modelu voľnou rukou ľubovoľnou technikou

2. kategória - kresba programom "Skicár"
Image
Kresba programom "Skicár"

Návrh čelného pohľadu rodinného domu grafickým programom "Skicár" - Windows 7

Program:

09:15 - 09:45 hod. – slávnostné otvorenie v klubovni školského internátu (ul. Á. Fesztyho 31- viď. mapu nižšie)
09:45 - 11:15 hod. – samotná súťaž v dvoch osobitných kategóriách
11:15 - 11:30 hod. – občerstvenie (zabezpečí organizátor)
11:30 - 12:15 hod. – prezentácie prác žiakov SPŠ stavebnej v Hurbanove, prehliadka školy
12:15 - 12:30 hod. – slávnostné vyhodnotenie súťaže a ocenenie víťazov

Poznámka:
  • základné kresliarske pomôcky (výkres, grafitová ceruzka) zabezpečí organizátor, v prípade voľby inej kresliarskej techniky si prinesie pomôcky súťažiaci (napr. aquarel, vodové farby, štetec...)
  • cestovné náklady hradí organizátor súťaže na základe predložených cestovných lístkov!
Odkazy:
Výsledky minulého ročníka súťaže::

Kategória: Kresba rodinného domu podľa modelu voľnou rukou:

  1. Ferenc Bombicz
  2. Dóra Nagy
  3. Vanesa Tárnoková

Kategória: Návrh čelného pohľadu rodinného domu programom Skicár:

  1. Samuel Janiš
  2. Veronika Červenáková
  3. Orsolya Lakiová

Orientačná mapa
Ukážky súťažných prác
SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt