MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% (3%) z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov aj našej neziskovej organizácii STAVITEĽ n.o. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Publikované:

Riaditeľ školy na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje z organizačných dôvodov dňa 14.09.2020 riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy. Az iskola igazgatója 2020.09.14-re igazgatói szabadot ...

Publikované:

Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme vám, že tradičné hromadné slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 v Kultúrnom dome z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení sa neuskutoční. Začíname hneď triednickými hodinami od 09:00 hod. Zraz žiakov je o 8:30 hod. vonku v priestoroch pred školou, v parku, a kultúrnym domom podľa tried. Rodičia ...

Publikované: | Kategória:

Vážení rodičia, milí žiaci, týmto vám poskytujeme aktuálne informácie ohľadom začatia nového školského roka 2020/21 počas pandémie COVID-19

Dokumenty na stiahnutie:

Publikované:

Počas prerušenia výučby školy z dôvodu pandémie COVID-19 sa nám podarilo komplexne zrekonštruovať a zmodernizovať kotolňu aj v hlavnej budove školy, ktorá od roku 1985 neprešla žiadnou výraznou rekonštrukciou. Týmto ďakujeme za finančnú podporu nášmu zriaďovateľovi NSK a všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. A koronavírus által okozta járvány miatti ...

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt