MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Publikované:

Vážení rodičia, milí žiaci 4. ročníka, z dôvodu zákazu otvorenia školského internátu (nedoriešenia dochádzky žiakov na prezenčnú výučbu), vzhľadom na veľký počet nakazených žiakov v jednotlivých triedach, na zvýšené riziko nakazenia našich zamestnancov a vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu v regióne, od 08.02.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní ...

Publikované:

Blahoželáme k 1. a 2. miestu v "online" okresnom kole a postupu do krajského kola olympiády v NEJ - Nika Hulková (III.A) a Anikó Vanyová (IV.B). Blahoželáme k 2. miestu v "online" okresnom kole olympiády v ANJ - Dóra Nagy (II.A), úspešná riešiteľka. Ďakujeme učiteľom jazykárom, ktorí s nimi po tie roky pracovali. 🙂

Gratulálunk ...

Publikované:

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na zasadnutie triedneho rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční dňa 22.01.2021 v piatok od 17:00 hod. resp. od 18:00 hod. (na základe dohody s triednym učiteľom) „online cez ZOOM“. Individuálne konzultácie s ostatnými učiteľmi, alebo vychovávateľmi sú možné e-mailom. Všetky adresy nájdete na našej webstránke ...

Publikované:

Milí žiaci! V pondelok 11.01.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu. Dúfame že ste všetci zdraví a oddýchnutí. Dnes učitelia mali pedagogickú poradu, kde sme sa dohodli, že do 13.01.2021, t.j. do stredy v ľubovoľnom termíne absolvujete so svojimi triednymi učiteľmi triednickú hodinu, kde sa oboznámite s ďalšími pravidlami dištančného ...

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt