MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% (3%) z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov aj našej neziskovej organizácii STAVITEĽ n.o. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Publikované: | Kategória:

Blahoželáme Zuzka Klačková a Lacko Šimonek za postup z 1.miesta v krajskom kole SOČ do celoštátneho kola. A ďakujeme aj školiteľom a školskej koordinátorke, p. Ing. A. Elekovej. Gratulálunk Zuzka Klačkovának és Šimonek Lacinak a Középiskolai szaktevékenység veresenyen elért kerületi 1. helyezésért. Szorítunk az országos fordulóban és egyben köszönjük ...

Publikované: | Kategória:

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/

Publikované: | Kategória:

Milí naši žiaci. Užite si bez učenia Veľkonočné prázdniny od 9.4. do 14.4.2020. K učeniu na diaľku sa vrátime po sviatkoch, v stredu, 15.4. 2020. Vaši učitelia si čerpajú počas týchto dní dovolenku. Aj oni si zaslúžia oddych od výučby a nekonečného množstva hodín samoštúdia. Vedenie školy vám a vašim rodičom želá požehnané a pokojné sviatky v zdraví ...

Publikované: | Kategória:

Vážení rodičia!

Platby za ubytovanie a stravovanie netreba platiť od 1. apríla 2020. Ak ešte pravidelne platíte zálohové platby, Vaše peniaze sa nestratia. Do 30. júna urobíme vyúčtovanie a vzniknuté preplatky Vám vrátime na Váš účet. Želáme Vám hlavne pevné zdravie!

Tisztelt szülők!

Az étkezésért és a kollégiumi ...

Publikované: | Kategória:

ROZHODNUTIE / HATÁROZAT

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách ...

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt