MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

Riaditeľstvo SPŠ stavebnej v Hurbanove v spolupráci s neziskovou organizáciou STAVITEĽ, srdečne pozýva žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ich pedagógov na XII. ročník kresliarskej súťaže "MÁŠ TALENT?". Súťaž sa uskutoční dňa 7. decembra 2023 (štvrtok) v priestoroch školy a školského internátu. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, ktoré overia nadanie a kreativitu účastníkov:

1. kategória - kresba voľnou rukou
Image
Kresba voľnou rukou

Kresba stavebného objektu podľa modelu voľnou rukou ľubovoľnou technikou

2. kategória - kresba programom "Skicár"
Image
Kresba programom "Skicár"

Návrh čelného pohľadu rodinného domu grafickým programom "Skicár" - Windows 10

Program:

09:00 - 09:15 hod. – prezentácia v klubovni školského internátu (parkovanie je možné v areáli školského internátu z hlavnej cesty na adrese Komáňanská 114),
09:15 - 09:45 hod. – slávnostné otvorenie súťaže úvodné pokyny),
09:45 - 11:15 hod. – samotná súťaž v dvoch osobitných kategóriách,
11:15 - 11:30 hod. – občerstvenie (zabezpečí organizátor),
11:30 - 12:15 hod. – prezentácie prác žiakov SPŠ stavebnej v Hurbanove, prehliadka školy podľa záujmu,
12:15 - 12:30 hod. – slávnostné vyhodnotenie súťaže a ocenenie víťazov.

Poznámka:
 • Základné kresliarske pomôcky (výkres, grafitová ceruzka) zabezpečí organizátor, v prípade voľby inej kresliarskej techniky si prinesie pomôcky súťažiaci (napr. aquarel, vodové farby, štetec a pod.).
 • Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia - Základná škola.
 • Z kapacitných dôvodov je maximálny počet prihlásených žiakov obmedzený na 2 pre každú kategóriu, t.j. maximálne 4 súťažiaci a sprevádzajúci učiteľ resp. rodič.
Odkazy:
Výsledky minulého ročníka súťaže

Kategória: Kresba rodinného domu podľa modelu voľnou rukou:

 1. KOSÍKOVÁ LUCIA – Komárno, ZŠ Jána Anosa Komenského
 2. PETRA HLAVATÁ – Nové Zámky, ZŠ Devínska
 3. JAKUBÁČOVÁ SOPHIA - ZŠ Nesvady
Mimoriadna cena
 1. NATASA PETROVICS – Nové Zámky, Érsekújvár Czuczor Gergely AI
 2. DÁVID KOVÁCS - ZŠ Strekov

Kategória: Návrh čelného pohľadu rodinného domu programom Skicár:

 1. VRÁBEL MATEJ – Nesvady, ZŠ Komenského
 2. RÉDVAI ÁBEL – Trhová Hradská, Vásárút, József Attila ala
 3. FLASKA MÁRK – Tešedíkovo, Pered

Ukážky súťažných prác

Orientačná mapa

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt