MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

Prvý kontakt pre obete trestných činov


Prvý kontakt pre obete

Poskytnutie základných informácií obetiam trestných činov, prípadne sprostredkujeme služby v troch vybraných oblastiach –
sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie
a podpora.


Viete čo teraz robí vaše dieťa?

Krátka publikácia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky určená hlavne pre rodičov.


Obchodovanie s ľuďmi

Obchodovanie s ľuďmi je trestný čin, pri ktorom sa človek stáva obeťou dobrovoľného alebo nedobrovoľného presunu na iné miesto, najčastejšie do iného štátu, kde je zneužívaný na rôzne formy vykorisťovania s cieľom ekonomického zisku.

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi: 0800 800 818

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt