MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná školský internát SPŠ stavebná

Školský internát

Školský internát je výchovnovzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl vychovnovzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.
Školský internát je situovaný vedľa autobusovej stanice pri Slovenskej ústrednej hvezdárni. Od školy je vzdialený 400 metrov, alebo 5 minút pešej chôdze. Ubytovaní žiaci majú na každom poschodí k dispozícii študovňu vybavenú počítačmi, spoločnú chladničku a mikrovlnnú rúru. Izby sú riešené bunkovým systémom 3+4 so spoločným sociálnym zariadením. Na športové aktivity im slúži školská telocvičňa, posilňovňa, volejbalové a futbalové ihrisko. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v areáli školského internátu.


Ďalšie odkazy


Oznam o spôsobe platby:
Platba za ubytovanie (30,-€) sa uhrádza mesačne vopred do 20.-ho na účet:
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0030 9608
BIC: SPSRSKBA
Platby za ubytovanie sa nevracajú. Žiak prihlásený na školský internát musí mať zaplatený celú sumu bez ohľadu na počet dní jeho neprítomnosti.


Free WiFi

Aktuality v Školskom internáte

Vydarená opekačka s našimi prvákmi v ŠI - 25.5.2023

Publikované:

Dňa 25. mája 2023 sme si spoločne s našimi prvákmi spravili jedno super popoludnie pri táboráku. Pripravili sme si spoločne prostredie v našej oáze oddychu, kde každý prispel akousi maličkosťou k dobrej nálade. Niekto pripravil oheň, niekto nakrájal chutnú zeleninku a niekto chutnú slaninku či práve vyberal tanečnú hudbu k podvečernej atmosfére.Toto podujatie sme zorganizovali k utužovaniu vzťahov medzi rovesníkmi čo sa nám aj vydarilo. Počas celého podujatia vládla dobrá nalada, spievalo sa ... opekalo sa... a nikto nezostal o hlade. Takúto super akciu si ešte určite zopakujeme aj nabudúce. Podujatia sa zúčastnili, resp. organozovali žiaci prvých ročníkov spoločne so svojimi vychovávateľmi I. a III.VS a to s vych. J. Bajnóczyovou a vych. R. Morvačíkom.

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt