MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná školský internát SPŠ stavebná

Školský internát

Školský internát je výchovnovzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl vychovnovzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.
Školský internát je situovaný vedľa autobusovej stanice pri Slovenskej ústrednej hvezdárni. Od školy je vzdialený 400 metrov, alebo 5 minút pešej chôdze. Ubytovaní žiaci majú na každom poschodí k dispozícii študovňu vybavenú počítačmi, spoločnú chladničku a mikrovlnnú rúru. Izby sú riešené bunkovým systémom 3+4 so spoločným sociálnym zariadením. Na športové aktivity im slúži školská telocvičňa, posilňovňa, volejbalové a futbalové ihrisko. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v areáli školského internátu.


Ďalšie odkazy


Oznam o spôsobe platby:
Platba za ubytovanie (30,-€) sa uhrádza mesačne vopred do 20.-ho na účet:
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0030 9608
BIC: SPSRSKBA
Platby za ubytovanie sa nevracajú. Žiak prihlásený na školský internát musí mať zaplatený celú sumu bez ohľadu na počet dní jeho neprítomnosti.


Free WiFi

Aktuality v Školskom internáte

Mozdulj 2023 - Szentes 6. 6. - 7. 6. 2023

Publikované:

2023 június 7-én az iskolai kollégium lány- és fiúfocicsapata meghívást kapott a a szentesi Terney Béla testvérkollégiumunk által szervezett visszavágó futballmérkőzésre, a „Mozdulj 2023” nevezetű rendezvényre. Június 6-án indultunk 13:00-kor, és épségben megérkeztünk Szentesre 18:00 órára, ahol vacsora után tánccal és karaokéval szórakoztattak minket. A mi kollégiumunk is előadta saját kultúrműsorát, Erdélyi Bálint zongorázott és utána Vígh Elizabethtel előadták táncukat. Másnap június 7-én kerültek megrendezésre a szentesi iskola tornatermében a mérkőzések Szentes, Hódmezővásárhely és Ógyalla közt. A fiúcsapatunk a fiúk közül az 1. helyet szerezte meg, lánycsapatunk pedig a 2. helyezést érte el. Épségben hazaértünk, fáradtak is voltunk, így az út gyorsan eltelt. Sok élményben gazdagodtunk és várjuk a következő mérkőzéseket.

Erdélyi Bálint – III.C

  1. helyezet - fiúk

  1. helyezet lányok

Megnyitó

Erdélyi Bálint - zongora

Erdélyi Bálint és Vígh Elizabeth - tánc

Karaoke este

Kiértékelés

Díjak átadása

utorsó megálo hazafelé :-)

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt