MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná školský internát SPŠ stavebná

Školský internát

Školský internát je výchovnovzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl vychovnovzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.
Školský internát je situovaný vedľa autobusovej stanice pri Slovenskej ústrednej hvezdárni. Od školy je vzdialený 400 metrov, alebo 5 minút pešej chôdze. Ubytovaní žiaci majú na každom poschodí k dispozícii študovňu vybavenú počítačmi, spoločnú chladničku a mikrovlnnú rúru. Izby sú riešené bunkovým systémom 3+4 so spoločným sociálnym zariadením. Na športové aktivity im slúži školská telocvičňa, posilňovňa, volejbalové a futbalové ihrisko. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v areáli školského internátu.


Ďalšie odkazy


Oznam o spôsobe platby:
Platba za ubytovanie (25,-€) sa uhrádza mesačne vopred do 15.-ho na účet:
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0030 9608
BIC: SPSRSKBA
Platby za ubytovanie sa nevracajú. Žiak prihlásený na školský internát musí mať zaplatený celú sumu bez ohľadu na počet dní jeho neprítomnosti.


Free WiFi

Aktuality v Školskom internáte

Majstrovstvá ŠI v tlaku na lavičke 2020

Publikované:

20200226_194322.jpg

20200226_194341.jpg

20200226_193642.jpg I.HELY Bulucz Dani 105kg 20200226_192336_0.jpg II.HELY Debnár Dani 90kg 20200226_191711(0).jpg III.HELY Androvics Mihály 85kg 20200226_191544.jpg Bús Máté 80kg 20200226_191245_0.jpg Szabó Dávid 70kg 20200226_194904.jpg I.MIESTO Baraňovič Viktória 42,5kg 20200226_194419.jpg II.MIESTO Nagy Dóra 42,5kg 20200226_194712.jpg III.MIESTO Tóthová Zuzana 42,5kg 20200226_194518.jpg Novák Bernadett 40kg 20200226_194456.jpg Mezei Virág 35kg 20200226_203750_0.jpg MRTVÝ ŤAH - HOLT HÚZÁS I.MIESTO/HELY BULUCZ DANI 195KG 20200226_203614_0.jpg II.MIESTO/HELY BAJTEK DANI 190kg 20200226_202323_0.jpg BÚS MÁTÉ 150kg 20200226_202134.jpg TÖRÖK VIKTOR 150Kg 20200226_201544.jpg DEADLIFT**BARAŇOVIČ VIKI 110kg** 20200226_204454.jpg

20200226_204436.jpg VYHODNOTENIE 20200226_204834.jpg KIÉRTÉKELÉS 20200226_204818.jpg

20200226_204802.jpg

20200226_204852_0.jpg

20200226_205309_0.jpg

tabulka fekvenyomas-page0001.jpg

tabulka fekvenyomas-page0002.jpg

tabulka fekvenyomas-page0003.jpg

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2021 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt