MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná školský internát SPŠ stavebná

Školský internát

Školský internát je výchovnovzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl vychovnovzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.
Školský internát je situovaný vedľa autobusovej stanice pri Slovenskej ústrednej hvezdárni. Od školy je vzdialený 400 metrov, alebo 5 minút pešej chôdze. Ubytovaní žiaci majú na každom poschodí k dispozícii študovňu vybavenú počítačmi, spoločnú chladničku a mikrovlnnú rúru. Izby sú riešené bunkovým systémom 3+4 so spoločným sociálnym zariadením. Na športové aktivity im slúži školská telocvičňa, posilňovňa, volejbalové a futbalové ihrisko. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v areáli školského internátu.


Ďalšie odkazy


Oznam o spôsobe platby:
Platba za ubytovanie (30,-€) sa uhrádza mesačne vopred do 20.-ho na účet:
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0030 9608
BIC: SPSRSKBA
Platby za ubytovanie sa nevracajú. Žiak prihlásený na školský internát musí mať zaplatený celú sumu bez ohľadu na počet dní jeho neprítomnosti.


Free WiFi

Aktuality v Školskom internáte

"20" VÝROČIE ODOVZDANIA ŠI - "20" ÉVES A KOLLÉGIUM

Publikované:

Školský internát - kollégium

Naši prváci - elsőseink

Prezentácia prierezu - 20 rokov ŠI

Slávnostný príhovor - ünnepi kezdőbeszédje : ved. vych. Vojtech Labancz

Naši hostia - vendégeink

Krisztina Újlaki - báseň / vers

Tanečné vystúpenie našich prvákov - moderný retro tanec / táncfellépés

Užívame si tanec a bavíme vśetkých

Bálint Erdélyi - klavír / zongora

Spevácky zbor ŠI pod vedením ved. vych. V. Labancza - énekkar

Naši hostia ŠI - vendégeink

Odovzdávanie kytíc našim hosťom - virágok átadása

Príhovor poslanca NSK - Megyei önkormányzat kepviselő ünnepi beszédje : PaedrDr. Norbert Becse

Poďakovanie za dlhoročnú prácu ved. vychovávateľa ŠI - Vojtech Labancz /Köszönetnyilvánítás Labancz Béla részére a kollégiumban elvégzett hoszúéves munkájáért

Odovzdanie kytíce - zást. školy Mgr. Tímea Peťkoská

Poďakovanie za prácu ako ved. vych. V. Labanczovi - riaditeľ školy Mgr. Štefan Tóth

Naj Tanečník

Balónová výzdoba našich žiakov

Ved. vych. V. Labancz - poďakovanie a ukončenie slávnostnej prezentácie

Ďakujeme - köszȏnjük :-)

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt