MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ÓRAREND  |  EDUPAGE

sk   hu    

Image

Az építészeti szaktantárgyak bizottsága az építészeti szaktantárgyak oktatásával foglalkozik.A bizottság tagjai szervezik meg a házi rajzversenyt, a „Tehetséges vagy?” versenyt, a szakmai tanulmányi kirándulásokat, továbbá rendszeresen bevonják diákjainkat a középiskolai szaktevékenységbe, a Velux, az YTONG és egyéb versenyekbe. Ezen kívül a TB tagjai minden évben részt vesznek az építőipari szakközépiskolák nemzetközi konferenciáján.

Az építészeti szaktantárgyak bizottságának elnöke: Ing. Horváth Ildikó

Kereszt- és vezetéknév Oktatási tantárgyak Elérhetőségek
PaedDr., Ing. Miriam Ághová STM
Ing. Andrea Bojnáková EKO cv, KOC, HYS, VOP, SME, KP
Ing. Tímea Bődová STK, OPR, ARC, STA cv, HYH, EKO, EKO cv, STA
Ing. Adriana Eleková GEO, STA, INT, OPR, VTO arc, TES, EKO
PaedDr. Kristína Pálinkás Filler DEG
Ing. Ondrej Hanzlík STA, STM cv, GEO, OPR, POS, KOC, VTO all, STA cv, GIS
Ing. Ildikó Horváthová POS, VTO all, OPR, STA, ZKT, VTO arc, KOC GIS, INT
Bc. Filip Jokel VTO arc, STA cv
Ing. Ladislav Kimle POS
Ing. Krisztína Kovácsová ODK, STA, GIS, VTO all, STK, INT, KOC, POS, STA cv
Ing. Katalin Oláh SME, STK, VTO arc, STM cv, EKO, STM
Mgr. Tímea Peťkovská DEG
Ing. Zoltán Pinke GIS, KOC, OPR, POS, VTO all, GEO, STA

Rövidítések:

STA - építészet
ODK - szakrajz
STM - építőipari anyagismeretek
GIS - grafikus infomációs rendszerek
SME - építészeti mechanika
ARC - architektúra
OPR - szakgyakorlat
GEO - geodézia
EKO - közgazdaságtan (Cenkros)
STK - épületszerkezetek

KOC - szerkezeti gyakorlat
VTO - szakirányú számítástechnika (Allplan, ArchiCAD, AutoCAD)
TES - technológie v stavebníctve
POS - magasépítészet
DEG - ábrázoló geometria
INT - belső építészet
HYS - környezetvédelmi célú vízépítmények
HYH - hydrológia a hydraulika
VOP - vízgazdálkodás üzemvitele


A természettudományi tantárgyak bizottsága a matematika, az ábrázoló geometria, a fizika, a kémia, a geográfia és az informatika oktatásával foglalkozik. A bizottság tagjai szervezik meg a házi matematikaversenyt, továbbá rendszeresen bevonják diákjaikat a Matematika Olimpia, a Klokan, a Kenguru, és a Zrínyi Ilona, valamint az egyéb matematikaversenyekbe.

Image

A természettudományi tantárgyak bizottságának elnöke: PaedDr. Kristína Pálinkás Filler

Vezeték- és keresztnév Oktatási tantárgyak Elérhetőségek
RNDr. Zuzana Árki, PhD. MAT, CVM-n
PaedDr. Agáta Böjtöšová FYZ, FYS
Mgr. Ágnes Dombovari GEG
Mgr. Silvia Košlabová GEG
Ing. Peter Macsánszky CHE, INF
PaedDr. Kristína Pálinkás Filler MAT, CVMn
Mgr. Tímea Peťkovská MAT, CVMn
PaedDr. Katarína Szabóová MAT, INF

Rövidítések:

CHE - kémia
CVMn - matematika gyakorlat (nem kötelező tantárgy)
FYZ - fyzika
FYS - fizika szeminárium

GEG - geográfia
INF - informatika
MAT - matematika


Image

A társadalomtudományi tantárgyak bizottsága az általános tantárgyak oktatásával foglalkozik. A bizottság tagjai szervezik meg a házi nyelvi versenyt, továbbá rendszeresen bevonják diákjaikat a nyelvi olimpiákba, a szavaló- és egyéb versenyekbe. Ezen kívül a bizottság tagjai minden évben részt vesznek a Bergen-Belsenben (Németország) megrendezett nemzetközi konferencián, tanulmányi kirándulásokat és színházlátogatásokat szerveznek az aktuális Pedagógiai-szervezési útmutatóval összhangban.

A társadalomtudományi tantárgyak bizottságának elnöke: PaedDr., Ing. Miriam Ághová

Vezeték- és keresztnév Oktatási tantárgyak Elérhetőségek
PaedDr., Ing. Ághová Miriam ANJ
Mgr. Belán Zoltán ANJ
Mgr. Dombovári Ágnes MJL
Mgr. Gelleová Jana TŠV
Mgr. Hulko Ján TŠV
Vdp. ThDr. Józsa Attila, PhD. NBVk -
Mgr. Kovácsová Tímea SJL, SLF, VP
Mgr. Košlabová Silvia SJL, SLF, DEJ, OBN
Mgr. Kučerová Katarína ANJ
Mgr. Patus János MJL, ETV, DEJ, OBN
Mgr. Schönwiesner Karol NBVk -

Rövidítések:

SJL - szlovák nyelv és irodalom
MJL - magyar nyelv és irodalom
SJSL - szlovák nyelv és szlovák irodalom
ANJ - angol nyelv
NEJ - német nyelv

DEJ - történelem
OBN - állampolgári ismeretek
TŠV - telesná a športová výchova
ETV - etikai nevelés
NBV - hit- és vallás oktatás


Megvalósult projektek
Stacks Image 1199
Stacks Image 1202
Stacks Image 1205
Stacks Image 1208

Modern oktatás a tudásalapú társadalom számára/ A projekt EÚ-s forrásokból támogatott

Stredná priemyselná škola stavebná -
Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

Megvalósuló projekt:

A projekt megnevezése:
Modern oktatás – sikeres végzős a munkaerőpiacon
A projekt megvalosításának helye:
SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Operációs program:
Oktatás
Fő irányelv:
1 Az oktatási és szakképzési rendszer reformja
Opatrenie:
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
A projekt ITMS kódja:
26110130700
A projekt fajtája:
Kereslet-orientált projekt
A projekt időtartama:
2014/02 - 2015/07
A PROJEKT CÉLJA:
 • Az oktatás tartalmának, módszereinek és eszközeinek innovációja, valamint az ÉKI végzős diákjainak felkészítése a munkaerőpiac aktuális és várható igényeire.
A PROJEKT SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉSEI:
 • 1. sz. specifikus cél: a kiválasztott tantárgyak gyakorlati oktatásában használatos oktatási szövegek és anyagok, módszerek, valamint a didaktikai eszközök innovációja, létrehozása és tesztelése a gyakorlatban,
 • 2. sz. specifikus cél: a karrier-tanácsadás innovációja, valamint a diákok felkészítése a szakma gyakorlására a munkaerőpiac aktuális követelményeivel és várható igényeivel összhangban
 • 3. sz. specifikus cél: támogatni az iskola pedagógiai alkalmazottainak a modern középiskolák igényeihez igazodó továbbképzését és személyes szakmai fejlődését
A TEVÉKENYSÉGEK MEGNEVEZÉSE:
 • Tevékenység 1.1 Az Építészet tanulmányi szak oktatási tartalmának létrehozása és innovációja
 • Tevékenység 1.2 A korszerűsített tananyag és didaktikai eszközök pilótatesztelése modern módszerekkel
 • Tevékenység 1.3 A gyakorlati oktatásban használt szaktankönyvek létrehozása és korszerűsítése
 • Tevékenység 1.4 A szaktantárgyak oktatásának korszerűsítése szakmai tanulmányi kirándulások formájában
 • Tevékenység 2.1 Hova tovább az érettségi után?
 • Tevékenység 3.1 Egész életen át tartó továbbképzés a tanárok magasabb szintű professzionalizmusának elérése érdekében
A PROJEKT CÉLCSOPORTJA:
 • Az Ógyallai ÉKI pedagógiai alkalmazottai és diákjai
A PROJEKTEREDMÉNYEK HOSSZÚ TÁVÚ FENNTARTHATÓSÁGA

A projekt eredményeinek tárgyi fenntarthatósága:
A kapott eredményeket az iskola pedagógusai a projekt befejezése után is felhasználják, hiszen olyan speciális szakoktatásról van szó, ami kimondottan a mi iskolánkra jellemző. A projekt tevékenységeinek befejezése után is követjük a projekt által kitűzött célokat, úgy, hogy beillesztjük őket az iskola oktatási programjába, így aktualizálva azt.
A pedagógiai alkalmazottak továbbképzése iskolánk személyes politikájává vált, az iskola vezetősége lehetővé teszi és támogatja tanárainak továbbképzését. A tanárok szakképzéseken és szakkonferenciákon vesznek részt.
A következő formában továbbra is folytatjuk a szakmai tanulmányi kirándulások beillesztését a diákok oktatásába: Iskolán kívül is tanítunk.

A projekt eredményeinek pénzügyi fenntarthatósága:
Az iskola tevékenységét az adott naptári év iskolai költségvetéséből finanszírozzuk, ez a pénzügyi fenntarthatóság biztosítéka, amely lehetővé teszi a projekt eredményeinek felhasználását a gyakorlatban.
NYOMON KÖVETŐ JELENTÉSEK:
 • 1 (12/2015 - 11/2016) számú utólagos nyomon követő jelentés
 • 2 (12/2016 - 11/2017) számú utólagos nyomon követő jelentés
 • 3 (12/2017 - 11/2018) számú utólagos nyomon követő jelentés
 • 4 (12/2018 - 11/2019) számú utólagos nyomon követő jelentés
Stacks Image 1285
A projekt célja, hogy a kiválasztott szlovákiai és magyarországi iskolákban bemutassa és bevezesse a gyakorlatba a körforgásos gazdaságot. Egy szlovák –magyar projektről van szó, amelyet az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program támogat és az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az állami költségvetésből Szlovákia finanszíroz. A projekten 2017 szeptemberében kezdtünk dolgozni. A befejezését 2019 áprilisára tervezzük.

Partnerünk a projekt megvalósításban: Körforgásos gazdasági Intézet, o.z. (INCIEN).

Mi az a körforgásos gazdaság?

Az ipari forradalom óta a gazdaság a következő növekedési modell szerint alakult: „aknázd ki! – termeld ki!– használd fel! – semmisítsd meg!”. Egy lineáris modellről van szó, amely azon a feltételezésen alapszik, hogy a természeti erőforrások gazdagok, elérhetőek, könnyen kiaknázhatóak és megsemmisítésük olcsó. Ma már tudjuk, hogy ez így tovább nem mehet, változtatnunk kell!

A körforgásos gazdaság lényege arra az alapelvre épül, hogy minden termék- és anyagáramlás úgy kapcsolódik be a saját körforgásába, hogy használat után újabb forrásokká válik újabb termékek és szolgáltatások számára. Ez azt jelenti, hogy a hulladék, mint olyan, megszűnik létezni.
A körforgásos gazdaság rendszerei igyekeznek a termékek hozzáadott értékét minél tovább megtartani. Az erőforrásokat még azután is a gazdaságban tartják, hogy a termék élettartama lejár, mégpedig úgy, hogy újra és újra produktívan használják fel őket, újabb értékeket teremtve ezzel.

Diákjaink rendszeresen előadásokon, workshopokon, alkalmanként a témával kapcsolatos szemináriumokon vesznek részt:
 • Hulladékgazdálkodás - Hulladékforrás,
 • Biológiailag lebomló hulladékok kezelése - Komposztálás,
 • Megújuló energiaforrások,
 • Vízgazdálkodás,
 • Közlekedés,
 • Ruhaipar,
 • Zöldépületek - Hosszan fenntartható épületek
A projektnek olyan tematikus rendezvények is részei lesznek, amelyekbe a kiválasztott szlovák és magyar iskolák diákjai tevékenyen bekapcsolódnak, hogy megosszák egymással nézeteiket és tapasztalataikat. A rendezvény programja alkalmazkodni fog az aktuális helyzethez. Lesznek például: tanulmányi kirándulások (égetőmű, komposztáló üzem, gyűjtőtelep, szennyvíztisztító telep, fotovoltaikus erőmű), játékok – termékek hulladékokból, poszterek rajzolása.
A tanárok is részt vesznek az előadásokon és minden kísérő tevékenységen. Célunk, hogy a körforgásos gazdaság témája integrálható legyen az oktatási folyamatba és az iskola működésébe a projekt befejezése után is. Minden résztvevő iskola megkapja az oktatáshoz szükséges módszertani útmutatót és a segédanyagokat, ezáltal a megkezdett munka a projekt befejezése után is folytatódhat.

A projekt gyakorlati oldala az iskolán belüli szelektív hulladékgyűjtésben és komposztálásban nyilvánul meg. Az iskolát az igényeknek és a projekt nyújtotta lehetőségeknek megfelelően szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas konténerekkel és komposztáló technológiával szereljük fel.
Stacks Image 1292

Iskolai támogató csapat
Az iskolai támogató csapat (ITCs) olyan szakemberek csoportja, akik az iskolában együtt dolgoznak a rövid és hosszútávú oktatási célok kezelésén, hangsúlyt fektetve a tanulók egyes csoportjai előtt álló akadályok leküzdésére és ezáltal egyenlő oktatási és jövőbeli foglalkoztatási lehetőségeket biztosítva minden tanuló számára.
Az iskolai támogató csoport legnagyobb feladata az iskola oktatási és nevelési folyamatában részt vevő tanulói számára a támogató intézkedések (TI) biztosításának kérdésével való foglalkozás.

Az iskolai támogató csoport a 2023/2024-es tanévben a következő tagokból áll:
Név Beosztás Kapcsolat
PaedDr. Katarína Szabóová csapatvezető, gyógypedagógus
PaedDr. Ing. Miriam Ághová IVVP koordinátor
Mgr. Tímea Kovácsová nevelési tanácsadó
Vojtech Labancz kollégiumvezető
Mgr. Tímea Peťkovská helyettesasszony
A TI biztosításához szükséges célmeghatározás iránti kérelem akkor nyújtható be, ha egy gyermeknek vagy tanulónak támogatásra van szüksége ahhoz, hogy teljes mértékben részt vehessen az oktatásban és képzésben, és fejleszthesse tudását, készségeit és képességeit.

A tanuló számára a TI biztosításának céljáról szóló nyilatkozatot az igazgatótól kérvényezheti:
 1. a tanuló törvényes képviselője
 2. nagykorú tanuló
 3. az intézmény képviselője (pl. a Gyermekek és Családok Központjának képviselője)
 4. a pedagógiai vagy szakmai személyzet egy tagja.
A 3. és 4. pont esetében a tanácsadó és megelőző intézménytől (TMI) származó nyilatkozat iránti kérelem esetén a kérelemhez a törvényes képviselő vagy a nagykorú tanuló tájékozott hozzájárulása szükséges.
Olyan TI esetén, amely egészségügyi ellátás nyújtását kérvényezi, akkor a gyermek- és ifjúsági háziorvos írásbeli nyilatkozata is szükséges a javaslathoz.
A kérvényeket írásban kell benyújtani (nyomtatvány lejjebb).

Kapcsolódó dokumentumok:

Nevelési és karrier - tanácsadás
Vezeték- és keresztnév Funkció Fogadási órák Elérhetőségek
Mgr. Tímea Kovácsová Koordinátorka prevencie sociálno-patologických javov, nevelési tanácsadó Szerda 14:30-15:30 (szülők) Szerda 10:45-13:15 (diákok)
Bc. Zoltán Szabó Koordinátor prevencie drogových závislostí Hétfő: 16:30-17:30
Ing. Andrea Bojnáková Karriertanácsadó Kedd: 14:30-15:30

Kapcsolódó dokumentumok:

Vezeték- és keresztnév Funkció Fogadási órák Elérhetőségek
Ing. Andrea Bojnáková Karriertanácsadó Kedd: 14:30-15:30
Ucelený prehľad informácií týkajúcich sa vysokých škôl na Slovensku nájdete na stránkach www.portalvs.sk a v Maďarsku na www.felvi.hu

Ak máte záujem konzultovať o výbere vysokej školy, alebo ak máte problém s vyplňovaním prihlasovacieho formulára na vysokú školu, obráťte sa na kariérneho poradcu našej školy Ing. Andreu Bojnákovú.

Ak sa nedostanete na VŠ, alebo ste sa rozhodli ďalej neštudovať, tak vám určite pri začiatkoch pomôžu nasledovné stránky.

Ponuky práce doma a v zahraničí:

A 2018-as PISA-felmérés

A 2017/18-as tanévben néhány diákunk 2018. április 16-án és 17-én részt vesz a PISA 2018 nemzetközi felmérésben .

A PISA kutatás alapinformációi
A PISA - nemzetközi diákértékelő program egy jelentős nemzetközi felmérés, amely az oktatás eredményeit a munkaerőpiaci követelmények szempontjából vizsgálja.
A következőkre összpontosít:
 • a kötelező iskolalátogatást befejező 15 éves diákok eredményeire, hiszen nekik már elméletileg lehetőségük van arra, hogy belépjenek a munkaerőpiacra;
 • az olvasás, a matematikai és a természettudományi műveltségi területek feltérképezésére, amelyet időben össze lehet hasonlítani.
A PISA kutatást az OECD szervezi 2000-től minden harmadik évben

A PISA felmérés célja:

 • hogy képet kapjon az adott ország oktatásügyi színvonaláról;
 • hogy visszajelzést adjon a részt vevő országok oktatásának szintjéről, hogy összehasonlítsa az oktatási rendszer szintjét más országokéval;
 • hogy ösztönözzék az oktatás hatékonyságának növelését célzó intézkedések elfogadását;
 • hogy más országok kiváló gyakorlatának példájából inspirálódjon.
Egy ilyen kiterjedt kutatásnak, mint amilyen a PISA is, nem az a célja, hogy az egyes diákok eredményeit mérje fel, hanem az, hogy a szlovákiai iskolák általános színvonalát feltérképezze.
A tanulók munkaerőpiacra való felkészültsége és annak a módja, ahogy képesek a teszt által megadott problémás feladatokat megoldani, megmutathatják nekünk, hol rejlenek még a szlovákiai oktatásban rezervák.

A PISA tanulmány jelentősége
 • a PISA tanulmány eredményeit a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa is tárgyalja az oktatás változásainak összefüggésében;
 • politikai szintű változásokra vonatkozó ajánlásgyűjtemények jönnek létre;
 • a PISA felmérés ösztönzi a szakmai publikációk létrehozását, amelyhez nemcsak a jelenlegi, hanem a jövendőbeli tanárok is hozzáférnek majd, így iskolai szinten növelhetik az oktatás színvonalát;
 • a PISA medializálja a szlovák oktatást - a konstruktív vita az első lépés a pozitív változások felé.

A PISA 2018 mérést érintő további információkat itt találnak:
http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania
Kázmér Klára: A 2018-as PISA-felmérés Szlovákiában
http://www.oecd.org/pisa/ (angol nyelvű oldal)

Linkek a prezentációkra:

„STAVITEĽ“ nonprofit szervezet
A „STAVITEĽ“ nonprofit szervezet, melynek székhelye Ógyallán a Konkoly utca 8 alatt található, 2007.03.05-én jött létre a VVS/NO – 7/2007 számú nyitrai határozat szerint az általános érdekű szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezetekről szóló 213/1997 Z. z. számú törvény §9 1. bekezdése alapján.

A „STAVITEĽ“ nonprofit szervezet a következő közérdekű szolgáltatásokat nyújtja:
 • oktatás, nevelés a fizikai kultúra fejlesztése
 • kutatás, fejlesztés, a tudományos-technikai és információs szolgáltatások
Staviteľ n.o. logo
A „STAVITEĽ“ nonprofit szervezet fő célja:
 • sportesemények szervezése
 • nyelvtanfolyamok, extern oktató jellegű rendezvények és a számítógép használatára, valamint a számítógépes technika felhasználására irányuló tanfolyamok
 • nevelő célzatú kulturális rendezvények szervezése
A nonprofit szervezet szervei:
 • az igazgatótanács
 • az igazgató
 • revizor
A legjelentősebb tevékenységek és sikerek a szervezet megalakulása óta:
 • az iskola anyagi-technikai fejlesztését támogató nemzetközi és hazai projektekben való részvétel
 • az ÚNSK projektjei közül anyagi támogatás sikeres elnyerése a sport és a kultúra részére
 • anyagi támogatás sikeres elnyerése a „Nitrianskou komunitnou nadácia“ által kiírt „Itt vagyunk otthon“ elnevezésű pályázaton keresztül
 • szakelőadások szervezése az iskola pedagógusai és diákjai részére
 • tervezési és rajzversenyek szervezése és anyagi támogatása
 • a „Tehetséges vagy“ elnevezésű verseny megrendezése az alapiskolás diákok részére, valamint annak anyagi támogatása
 • a modern tanárok regionális konferenciájának megrendezésében való részvétel

Szolgáltatások a nyilvánosság számára

Szálláslehetőség az iskola modern kollégiumában

Iskolaév alatt:

 • 2 szoba 3 és 4 személy részére közös konyharésszel
 • felszerelt konyha
 • hűtőszekrény
 • tűzhely
 • közös fürdőszoba és WC
 • ruhásszekrény
 • törölközők
 • ágynemű
 • televíziós készülék
 • ingyenes Wi-Fi

Iskolai szünidő alatt és hétvégenként:

 • három- és négyágyas szobák közös zuhanysarokkal és WC-vel, konyharész nélkül
 • maximális befogadóképesség 120 személy
 • minikonyha minden folyosón (hűtőszekrény, gyorsforraló kanna, 1 lapos villanyrezsó, mikrohullámú sütő, mosdókagyló)
 • ruhásszekrény
 • törölközők, ágynemű
 • ingyenes Wi-Fi
 • klubhelység data- projektorral és 2 közös helyiség internetkapcsolattal

További információk: Mgr. Martina Gúghová, tel.: 035-760-2507 vagy +421-907-433-359, mail:

3 + 4 személy

2 szoba: 3 a 4 ágyas

Zuhanyzó

közös zuhanyzó és WC

Free WiFi

Ingyenes Wi-Fi

TV

TV készülék a szobán


Étkezési szolgáltatások

A nálunk elszállásolt vendégeknek étkezési szolgáltatásokat nyújtunk (reggelik, ebédek, vacsorák előre egyeztetett étlap alapján, továbbá a frissítők egyéb formái).
Lehetőséget nyújtunk különböző rendezvények szervezésére is, mint pl. esküvők, összejövetelek, családi és céges ünnepségek.
Iskolaidő alatt menüvel szolgálunk a nyilvánosság számára
További információk: Zuzana Timoránska, tel.: 035-760-3309, mail:

A tornaterem bérlése

A tanítási órák után lehetőséget nyújtunk a tornaterem és a hozzá tartozó sportpálya bérlésére.
Információt személyesen az iskolában, vagy telefonon kérhetnek.
További információk: Mgr. Martina Gúghová, tel.: 035-760-2507 vagy +421-907-433-359, mail:

Közlemények /Fontos
Elérhetőségek

Iskola

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035 - 760 2507

Kollégium

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035 - 760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kapcsolat