MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ÓRAREND  |  EDUPAGE

sk   hu    

Információk a jelentkezők számára

Információk a leendő diákok, szüleik és a széles nyilvánosság számára


Felvételi vizsgák
 • I. termínus - 2024. május 02.
 • II. termínus - 2024. május 06.

A 2023/24 –es tanévben ismét három osztályt nyitunk, összesen 75 diákkal.

 • 1 szlovák oktatási tannyelvű osztáyt
 • 2 magyar oktatási tannyelvű osztáyt
A felvételi vizsgák időpontja:

A jelentkezési lapok beküldésének határideje 2024. március 20.

A felvételi során a vizsgákon kívül figyelembe vesszük a 9. félévi bizonyítványt, a T9 tesztelésen elért eredményeket, valamint a különböző versenyeken elért eredményeket is. Mintafeladatok a felvételihez megtalálhatóak lejjebb.
Ha bármilyen kérdése merülne fel, kérjük hívja a 0915 720 646-os telefonszámot, vagy jelezze e-mailben a címen.


Mintatesztek

Nyílt napok
Az Ógyallai Építőipari Szakközépiskola igazgatósága szeretettel meghívja az alapiskolák 8. és 9. osztályos tanulóit, valamint szüleiket és tanáraikat a

Nyílt napok

fogadási napjaira, melyeket 2023. október 20-án (pénteken) és 21-én (szombaton) tartunk. Az iskola megtekintése csoportokban történik szlovák nyelvű vezetéssel 09:00 órai kezdettel és magyar nyelvű vezetéssel 10:00 órai kezdettel.


Miért pont az építészetire?
Lehet, még nem döntöttél, hol folytasd tovább a tanulmányaidat az alapiskola befejezése után. Ha így van, akkor a következő sorok épp Neked szólnak.
Iskolánkon az építészet tanulmányi szak keretén belül lehetőség nyílik arra is, hogy olyan választható szaktantárgyakat vegyél fel, amelyek az építészettel és az architektúrával foglalkoznak.
 • Szeretnél egyszer szép modern épületeket építeni?
 • Elbűvöl a történelmi épületek szépsége és érdekel az építészet?
 • Szívesen építesz házakat legóból vagy készítesz maketteket?
 • Érdekel, hogy lehet egy szobát ízlésesen berendezni és szeretnél többet megtudni a belsőépítészetről?
 • Szeretnéd megtanulni, hogyan lehet házakat tervezni számítógépes programmal?
Az Ógyallai Építőipari Szakközépiskola az építészet tanulmányi szak keretén belül lehetőséget kínál arra, hogy olyan választható szaktantárgyakat vegyél fel, amelyek a vízépítészettel és a vízgazdálkodással foglalkoznak.
 • Elgondolkodtál már azon, mitől lesz a víz ivóvíz és mire szolgálnak a víztornyok?
 • Szeretnéd alakítani és védeni az környezetedet?
 • Tudni szeretnéd, hogyan lehet megvédeni az árvízveszéllyel fenyegetett területeket?
 • Érdekel, hogyan tisztítják a szennyvizeket, mik azok a gátak, vagy a duzzasztógátak?
 • Érdekel, hogyan lehet felszerelni öntözőrendszerekkel a szántóföldeket, golfpályákat, vagy behavazni a sípályákat?

Gyere el és látogasd meg iskolánkat a nyitott napokon kívül is! Hisz jobb egyszer látni, mint százszor hallani! A kapcsolatot munkanapokon a következő telefonszámon veheted fel velünk 035/7602507, ill. 0915 720 646, vagy e-mailben a címen.


Az iskola bemutatása
Budova školy
Az Ógyallai Építőipari Szakközépiskola immár több mint 38 éve várja tárt karokkal a szlovák és magyar oktatási tannyelvű alapiskolák végzős diákjait e festői szépségű dél-szlovákiai városkában, mely Komárom és Érsekújvár között fekszik. A kb. 280-ra tehető nappali tagozatos diákok számának és a fantasztikus iskolai környezetnek köszönhetően családias hangulatú iskola vagyunk, mely az egészségmegőrzés jegyében egy projektben is részt vesz. Az iskolához tartozik egy modern tornaterem, komfortosan felszerelt iskolai kollégium és étterem. Az oktatás hagyományos és szaktantermekben, modernül felszerelt rajztermekben és a konditeremmel ellátott tornateremben zajlik. Minden tanterem data-projektorral és az iskolai hálózathoz kapcsolódó Wi-Fi hálózattal felszerelt.

Az oktatás prioritásai közé tartozik a szakoktatás, valamint a technikai középkáderek kinevelése az építészet számára, ezen kívül nagy hangsúlyt kap a grafikai-informatikai rendszerek és az idegennyelvek elsajátítása is.

A tanulók nevelésében és oktatásában egy szakképzett és tapasztalt pedagógiai kar, nevelők és egyéb iskolai alkalmazottak kiváló csapata vesz részt, melyet egy tapasztalt és magasan képzett iskolavezetés irányít sikeresen.

A tanári kart innovatív tanárok alkotják, akik tovább képzik magukat és részt vesznek a hagyományos iskola modernizálásában. Az oktatás nemcsak a klasszikus tanítási órákon zajlik, hanem az iskola falain kívül is. Együttműködünk különböző egyetemekkel, építőipari cégekkel, nem állami jellegű oktatási intézményekkel, kultúrális intézményekkel, hazai és külföldi testvériskolákkal. Részt veszünk tanári és diákkonferenciákon, hazai és külföldi oktatási projektekben, diákcsere programokban és szakversenyeken is.

Az iskolán kívüli tevékenységek választéka a különböző szakköröknek köszönhetően gazdag és változatos. A sport- és szakköröktől kezdve az iskolaújságon át, a különböző kultúrrendezvényekig és versenyekig minden megtalálható nálunk.
A beutazó diákok számára az iskola új kollégiumában szálláslehetőséget kínálunk egész napos étkezéssel, amit a modernül felszerelt iskolai konyhán és étteremben biztosítunk.

Az iskola menetével és irányelveivel kapcsolatos komoly döntésekben a pedagógiai alkalmazottakon és az Iskolatanácson kívül, a szülők és a diákok is részt vesznek a Szülői Szövetség és a Diáktanács közvetítésével.

Iskolánk hosszú évek óta baráti kapcsolatot ápol a losonci, a nyitrai, a nagyszombati és a trencséni építőipari szakközépiskolákkal. Külföldi testvériskoláink: a győri Hild József Építőipari Szakközépiskola és a budapesti Ybl Miklós Építőipari Szakközépiskola. Kollégiumunk a Magyarosrszágon lévő szentesi és szőnyi kollégiumokkal ápol szoros kapcsolatot. Diákjaink egy kisebb csoportja minden évben ellátogat a németországi Bergen-Belsenbe, ahol egy fiataloknak szervezett találkozón vesznek részt.

Iskolánk elsőként kapcsolódott be az Infovek projektbe, ezáltal az egyik első, folyamatos internet-hozzáféréssel ellátott, regionális iskolázó központtá válltunk Szlovákiában. 2001 és 2008 között néhány százan megfordultak az alap- és középiskolai tanárok informatikai és egyéb továbbképzését szolgáló iskolázó központunkban. A „Nyitott iskola” és a „Digitálni štúrovci” elnevezésű projektek megvalósításával az informatikai és kommunikációs technológiák oktatását a nyilvánosság számára is (a kis óvódásoktól kezdve, a roma fiatalokon és az SOS Krízisközpontból érkező gyerekeken át, egészen a nyugdíjasokig) elérhetővé tettük. 2009 óta a Modern Pedagógusok Klubbja is jelen van iskolánkon, melyet a Microsoft – Partnerek az oktatásban támogat. Rendszeresen szervezünk pedagógiai szakkonferenciákat „Az életre tanítunk” néven.

Jelenleg a „Modern tanítás = sikeres végzős a munkaerőpiacon” elnevezésű ESF projektben veszünk részt, melynek lényege, hogy a hagyományos iskolát modernizálja.
Učebňa výpočtovej techniky

Az iskola küldetése
Az Ógyallai Építőipari Szakközépiskola szlovák és magyar tannyelvű osztályaival állami iskola, amely az ún. „VÚC Nitra” alá tartozik.

Kinek ajánljuk iskolánkat?
 • minden alapiskolát sikeresen befejező diáknak, nemre, vallásra, vagy nemzetiségre való tekintet nélkül,
 • akit érdekel az építészet,
 • az épületek tervezése,
 • a belsőépítészet,
 • a vízépítészet és vízgazdálkodás,
 • akinek van térlátása,
 • aki nagyon jó, illetve kiváló tanulmányi bezpredmetný ért el,
 • aki arra törekszik, hogy kiváló építész váljon belőle,
 • aki főiskolára készül.
Ha a felsorolt lehetőségek közül legalább kettőre igennel válaszoltál, akkor folytasd nálunk tovább a tanulmányaid, itt a helyed!
skolánk nyitott intézmény a szülők, a szociális partnerek és a széles nyilvánosság számára.
Részükre különböző oktatási és társadalmi tevékenységekkel szolgálunk.

Az iskola küldetése:
 • hogy a tanulók elsajátítsák a szakma gyakorlásához és az alapképesítés megszerzéséhez szükséges ismereteket és készségeket,
 • hogy felfedezze és felkészítse a tehetséges tanulókat az egyetemeken való továbbtanulásra, elsősorban szakmai téren,
 • hogy végzős diákjaink képesek legyenek sikeresen érvényesülni a hazai és a külföldi munkaerőpiacokon,
 • hogy diákjaink megszerezzék a továbbtanuláshoz szükséges megfelelő alapokat,
 • hogy rávezessük diákjainkat az egész életen át tartó tanulás fontosságára,
 • hogy diákjainknak etikai és emberi értékeket közvetítsünk, hogy képesek legyenek egy helyes értékrend kialakítására.

Az iskola jövőképe
Iskolánk nem hódolt be annak a manapság oly népszerű trendnek, mely a tanulmányi szakok nevének „erőszakos” és sokszor csak formális megváltoztatásáról szól. Mindezek szellemében az iskola profilját se változtattuk meg minden áron. Rugalmasan reagálunk az építőipart érintő fejlődési trendekre és a tanítási folyamat korszerűsítésére. Tartalmi és módszertani szempontból korszerűsítettük a hagyományos iskolát és továbbra is ezt a tendenciát szeretnénk követni. Annak ellenére, hogy a demográfiai mutatók az elmúlt években visszaestek, iskolánknak nincs problémája a tanulmányi szakjaink iránt érdeklődő diákok hiánya miatt, hiszen végzőseink érvényesülni
tudnak a munkaerőpiacon a gazdasági recesszió időszakában is. Ami a következő gazdasági válság várható kezdetét illeti, feltételezzük, hogy az érdeklődés végzős diákjaink iránt a munkaerőpiacon legalább 2030-ig stabil marad. Ezek alapján a következő öt évben minden iskolaévben nyitni szeretnénk 1 szlovák és 2 magyar oktatási tannyelvű osztályt, valamint arra törekszünk, hogy tanulóink száma továbbra se csökkenjen. Terveink közt szerepel, hogy a felvett diákok számával összhangban 2030-ig azonos számú végzős diákot készítsünk fel a gyakorlat számára.
Az iskola nevelési és oktatási céljai:
 • képzett szakemberek - technikusok felkészítése az építőipar számára,
 • az iskola diákjainak felkészítése arra, hogy sikeresen érvényesüljenek a hazai és külföldi munkaerőpiacokon,
 • felkészíteni a diákokat önmaguk egész életen át tartó képzésének fontosságára.
Céljaink érdekében:
 • az alapiskolák végzős diákjainak részére oktatást biztosítunk a 3650M építészet szakon 1 szlovák és 2 magyar oktatási tannyelvű osztályban,
 • Szlovákiában egyedülálló módon, az ógyallai csillagvizsgálóval együttműködve kétévente rendszeres ciklusokban kétéves posztgraduális csillagászati képzést nyújtunk szlovák nyelven.
Prioritásaink a jövőre nézve:
 • magas színvonalú iskolai oktatási program megvalósítása,
 • a szakoktatás és a nyelvtanítás fejlesztése,
 • az egyes tantárgyak tartalmának és módszereinek innovációja,
 • fenntartani a kapcsolatot az építőipari vállalatokkal és szakképzési központokkal,
 • igénybe venni az elektronizációt az iskolai irányításának folyamatában,
 • minél gyakrabban felhasználni az információs és kommunikációs technológiákat az egyes tantárgyak oktatásában,
 • a diákok CAD, Allplan, AutoCAD és ArchiCAD grafikai tervezési rendszerekhez szükséges képességeinek fejlesztése,
 • az épületek költségének kiszámítására szolgáló CENKROS gazdasági programhoz szükséges készségek fejlesztése,
 • a LANGMaster és a Basicon elektronikus oktató programok beépítése az idegennyelvek tanításába,
 • projektekben való részvétel az oktatás színvonalának növelésére.
A nevelést érintő prioritásaink a következők:
 • az iskola értékrendszerének profilalkotása,
 • az egészséges életmód népszerűsítése és a függőség megelőzése,
 • az emberi jogok betartására való nevelés és a diákok jogi tudatosságának növelése,
 • a tanulók felkészítése az egész életen át tartó önképzésre a hazai és a külföldi munkaerőpiacok változó követelményeivel összhangban.
A személyzetet érintő céljaink:
 • megtartani a tanárok 100% -os felkészültségét és a tantárgyak 100% - ig szakszerű oktatását,
 • támogatni a tanárok és nevelők érdeklődését a továbbképzések iránt.
Gazdasági téren:
 • a megszorító intézkedéseket figyelembe véve tervezzük az épületek hőszigetelést és az ablakcsere befejezését,
 • továbbá szeretnénk befektetni a tetőterek felújításába is, hogy csökkentsük azon épületek számát, amikben a tanítás jelenleg folyik. Ehhez szeretnénk az uniós alapokból származó támogatásokat igénybe venni.

A végzős diák profilja
Az építészet tanulmányi szak végzőse készen áll:
 • az építőipar területén belül műszaki és gazdasági feladatok ellátására,
 • a gazdaság egyéb ágazataiban való helytállásra,
 • konstruktív, technológiai, üzemeltetési és kontroll jellegű funkciók betöltésére,
 • valamint gazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási területeken is bizonyos pozíciók elfoglalására, melyek a következők: építőipari technikus mester, üzemeltetési diszpécser, építőipari beruházások előkészítésével,megvalósításával és mérnöki tervezéssel foglalkozó technikus, építőipari tervező technikus, technológus, építőipari tesztelési technikus.
Az építészet tanulmányi szakon végző diák a magasépítészet körébe tartozó választható tantárgyak abszolválása után képes lesz arra,
 • hogy projektdokumentációt dolgozzon ki lakó- és középületek számára,
 • hogy figyelembe vegyen szerkezeti, technológiai és statikai, valamint építészeti, gazdasági és ökológiai szempontokat,
 • hogy projektdokumentációt dolgozzon ki egy egyszerűbb épület belső elrendezéséről,
 • hogy bebiztosítsa az építkezés tervezés előtti és tervezési előkészítését az építkezésről szóló törvény alapján,
 • hogy megítélje az elvégzett munka minőségét,
Az építészet tanulmányi szakon végző diák a vízépítészet körébe tartozó választható tantárgyak abszolválása után képes lesz arra,
 • hogy felmérje az épületek tényleges állapotát és elkészítse az erről szóló dokumentációt,
 • hogy projektdokumentációt dolgozzon ki az egészségügyi mérnöki építmények és a hidromelioratív berendezések számára,
 • hogy a projektdokumentáció kidolgozásakor figyelembe vegye a környezeti és a vízvédelmi szempontokat,
 • hogy előkészítse az építkezések dokumentációját az építkezésről szóló törvény alapján.
Az építészet tanulmányi szak végzőse
 • képes önállóan információkat szerezni,egyéb ismeretekre és készségekre szert tenni, amiket aztán fel tud használni a munkája során,
 • rendelkezik egy minősített tevékenységekhez szükséges profillal és egy általános középiskolai végzettséggel, legalább egy idegen nyelvet beszél B1 vagy B2 szinten,
 • képes alkalmazkodni a kapcsolódó területeken is, logikusan gondolkodik és hasznosítani tudja a megszerzett tudását a gyakorlatban felmerülő problémák megoldásához,
 • képes önállóan és csapatban dolgozni, kitartóan érdeklődik szakmája fejlődése iránt,
 • birtokában van az alapvető manuális készségeknek, céltudatosan és bölcsen tud eljárni figyelembe véve a munkaügyi normákat, valamint az erkölcs és a demokrácia elveit,
 • készen áll arra, hogy tanulmányait főiskolán folytassa tovább és az egész életén keresztül folyamatosan képezze magát,
 • pozitív emberi értékeket hordoz és követi az egészséges életmódot,
 • készen áll, hogy a gyakorlatban hasznosítsa tudását és az elért képzettsége megteremti a feltételeket ahhoz, hogy akár vállalkozói tevékenységet folytasson.

ÉPÍTÉSZET nappali képzés
Iskolánk az alapiskolák végzős diákjainak, lányoknak és fiúknak egyaránt, négyéves, érettségivel végződő, nappali tagozatos tanulmányokat kínál 3650 M ÉPÍTÉSZET szakon. Minden iskolaévben egy szlovák és két magyar oktatási tannyelvű osztályunk nyílik.

Az integrált Építészet szak előnye, hogy a tanuló számos fakultatív tantárgy közül választhat, különösen a 3. és 4. évfolyamban, ami lehetővé teszi számára, hogy mélyebben specializálódjon egy adott építőipari ágazatra.

Az iskola abszolvens diákjai megszerzik azokat a képességet, amelyek ahhoz szükségesek, hogy számítógépen tervezzenek és dolgozzanak, épületeket mérjenek be geodéziai eszközök segítségével, tökéletesedhetnek a marketing, a könyvelés és az idegennyelvek terén (német, angol). Készek arra, hogy műszaki-gazdasági feladatokat lássanak el az építőiparban, vagy a gazdaság egyéb ágazataiban (üzleti, szolgáltatási és ekonómiai szegmensekben).
Végzőseink érvényesülni tudnak, mint:
 • építésvezetők, tervezők és építkezések költségvetésének készítői, a beruházások, valamint a mérnöki előkészítés és megvalósítás technikusai, üzemeltetési diszpécserek,
 • építőipari technikusok, az épületek rekonstrukciójával, valamint a történelmi műemlékek védelmével és helyreállításával foglalkozó szakemberek, építési technológusok,
 • vízgazdálkodással és vízépítészettel, hidro-ökológiai építmények építésével és árvízvédelemmel foglalkozó szakemberek,
 • műszaki-gazdasági szakemberek a specializálódott állami közigazgatásban és a kereskedelemben, a környezetvédelmi hatóságoknál,
 • a szakképzés mesterei a szakközépiskolákban.
 • Továbbá a nálunk végző diákok felkészültek arra is, hogy technikai egyetemeken folytassák tanulmányaikat. Évente tanulóink kb. 80 %-a egyetemeken tanul tovább, a munkanélküli végzőseink átlagának száma alacsonyabb, mint a kerületi átlag.

ASZTRONÓMIA posztgraduális kvalifikációs képzés
Az érdeklődőknek Szlovákiában egyedülálló módon, az ógyallai Amatőr Csillagászat Szlovák Központjával együttműködve posztgraduális csillagászati képzést nyújtunk szlovák nyelven.

A képzés kétéves és havonta háromnapos hétvégi konzultációs összpontosítások formájában zajlik, kvalifikációs jellegű. A hallgató képesítést nyer arra, hogy kulturális központokban, amatőr csillagászati központokban és olyan intézményekben dolgozzon, melyek célja, hogy csillagászati ismereteket terjesszen.
A sikeres felvételi követelménye, hogy a jelentkező már rendelkezzen középiskolai végzettséggel, és érdeklődjön az asztronómia, valamint a kapcsolódó szakok iránt. A hallgatók az egyes tanéveket tanévzáró vizsgával zárják, a második év végén pedig gyakorlati és elméleti szakérettségi vizsgát tesznek.
A képzést minden második évben indítjuk újra. A 2021/22-es tanévben már a 26. ciklust kezdjük meg. A jelentkezési lapokkal és kérdéseikkel forduljanak iskolánkhoz: vagy tel: 035-7602507

Közlemények /Fontos
Elérhetőségek

Iskola

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035 - 760 2507

Kollégium

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035 - 760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kapcsolat