MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Zasadnutie rodičovského združenia / Szülőértekezlet

Publikované: | Kategória:

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na prezenčné zasadnutie triedneho rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční dňa 22.09.2023 v piatok so začiatkom od 15:30 hod. v triede Vášho dieťaťa. Individuálne konzultácie s vychovávateľmi v školskom internáte sú možné od 14:00 hod. a v škole so všetkými učiteľmi od 14:30 hod. Ďalej Vám oznamujeme, že počas zasadnutia sa budú konať voľby rodičov do Rady školy na ďalšie funkčné obdobie. Tešíme sa na Vašu účasť!

Tisztelt szülők, ezennel értesítjük Önöket, hogy 2023.09.22-én, pénteken 15:30-órai kezdettel jelenléti osztályszülőértekezletet tartunk az iskolánkban, melyre szertettel meghívunk minden kedves szülőt. Egyéni konzultációra a nevelőkkel a kollégiumban 14:00-tól van lehetőség, míg a tanárokkal az iskolában 14:30-tól.
Továbbá értesítjük Önöket, hogy az értekezlet alatt választásokat tartunk a szülők köréből az Iskolatanácsba.

Szeretettel várjuk Önöket!

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt