MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu      • Riaditeľstvo SPŠ stavebnej v Hurbanove srdečne pozýva všetkých žiakov 9. ročníka ZŠ a ich rodičov na „Virtuálne dni otvorených dverí“, ktoré sa uskutočnia v dňoch 17.12.2020 (štvrtok) a 18.12.2020 (piatok) so začiatkom od 15:00 hod.Tešíme sa na Vás :)  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Zálohové platby za stravovanie a ubytovanie / Előleg az étkezésért és a szállásért

Publikované:

Vážení rodičia, milí žiaci, zálohové platby za stravovanie a ubytovanie od mesiaca november nemusíte posielať. Ak ste platbu už vykonali, samozrejme celá suma vám bude vrátená pri vyúčtovaní na bankový účet. Žiaľ, škola zatiaľ nemá žiadne informácie, dokedy bude trvať súčasný stav, teda celoplošné prerušenie vyučovania na stredných školách. Prajeme vám všetkým hlavne pevné zdravie a vytrvalosť k dištančnému vzdelávaniu.

S pozdravom, vedenie školy

Tisztelt szülők, kedves diákok, a novemberi hónaptól már nem kell fizetni az előleget az étkezésért és a szállásért sem. Ha az átutalás már megtörtént, akkor természetesen a túlfizetéseket az elszámoláskor visszatérítjük a számlájukra. Sajnos az iskolának egyenlőre nincs tudomása arról, hogy ez a kialakult helyzet, vagyis az iskolabezárás meddig fog tartani. Mindenkinek jó egészséget kívánunk és kitartást a távoktatáshoz.

Tisztelettel, az iskola vezetősége

stiahnuť_0.jpg

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt