MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Stavebno-odborný deň 2023 / Építészeti szakmai nap 2023

Publikované:

Predmetová komisia stavebných odborných predmetov zorganizovala 15. marca 2023 sériu odborných prednášok. Samostatne sme zorganizovali prednášky pre triedy s vyučovacím jazykom slovenským a samostatne pre vyučovací jazyk maďarský. Študenti mali možnosť získať nové poznatky v oblasti stavebníctva a rozšíriť si doterajšie vedomosti priamo od odborníkov, ktorí k nám prišli z praxe. Pre triedy s vyučovacím jazykom slovenským boli nasledovné prednášky:

  1. Balneotechnika – veda alebo oddych? - prednášajúci Ing. Jaroslav Hrudka PhD., z STU Bratislava,
  2. Poruchy plochých striech s nosnou konštrukciou z dreva – prednášajúci Ing. Peter Foltas, v zastúpení DEK
  3. Mestský svet pod zemou – svet inžinierskych sietí - prednášajúci Ing. Jaroslav Hrudka PhD., z STU Bratislava
  4. Úloha statika a projektanta dopravných stavieb – Ing. Ján Husvét, bývalý žiak našej školy Žiakom sa prednášky veľmi páčili. Zaujali našich žiakov svojou odbornosťou a prezentáciou.

Az építészeti tantárgybizottság ebben az iskolaévben 2023. március 15-én előadásokkal tarkított építészeti szakmai napokat tartott. Külön előadásokat szerveztünk a szlovák és a magyar osztályok diákjai számára. Az előadások által a diákoknak lehetőségük lett bizonyos területeken új ismereteket szerezniük, illetve a már meglévő ismereteiket kibővíteniük egyenesen olyan szakemberektől, akik a gyakorlatból jöttek közénk. A magyar osztályok diákjai a következő előadásokon vettek részt.

  1. Szennyvíztisztítás kezdetei a világ legnagyobb járványainak vége - Ing. Réka Wittmanová PhD., volt diákunk előadása az STU Bratislava képviseletében
  2. A statikus és az infrastruktúra tervező feladata – Ing. Husvét János, volt diákunk előadása
  3. Környzettudatos építés tegnap, ma és holnap – Józsa Tamás, mérnők, a győri Hild József Építőipari Szakközépiskola igazgatójának az előadása
  4. Faszerkezetű épületek – Roger Hakke, volt diákunk előadása
  5. A klímaváltozás hatása a városi szennyvízhálózatok működésére – Ing. Réka Wittmanová PhD., volt diákunk előadása az STU Bratislava képviseletében Úgy gondoljuk, hogy ez az építészeti szakmai nap nagyon sikeres és tanulságos volt minden diák számára. A diákok rengeteg olyan új ismereteket szerezhettek.

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt