MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Projekt "Bez hraníc 2023" / Határtalanul 2023

Publikované:

Vybraných 20 žiakov našej školy z tried III.B a III.C sa zúčastnilo päťdňovej prehliadky Transylvánie (Rumunsko) s 2 sprevádzajúcimi učiteľmi. Exkurziu organizoval SZMPSZ s podporou Štátneho sekretariátu pre národnostnú politiku v rámci projektu „Spoznávanie Maďarmi obývaných oblastí Karpatskej kotliny“. Žiaci mohli navštíviť miesta a pamätihodnosti akými sú Cluj, Korond, Székelyudvarhely, rodisko a hrob Árona Tamásiho v Farkaslaku a mnohé ďalšie. Pre žiakov to bol veľký zážitok. Ďakujeme za organizáciu pani Ing. Katalin Oláh.

Iskolánk kiválasztott 20 tanulója a III.B és III.C osztályból 2 kísérő tanárral ötnapos erdélyi körúton vett részt. A kirándulás a „Kárpát-medence magyarlakta területeinek megismerése” című pályázat keretein belül a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával és az SZMPSZ szervezésében valósult meg. Olyan településeket és nevezetességeket látogathattak meg diákjaink, mint Kolozsvár, Korond, Székelyudvarhely Farkaslak-Tamási Áron szülőháza és síremléke és sok mást. Nagy élmény volt a diákok számára. Ezennel köszönjük Oláh Katalin mérnökasszonynak a szervezést.

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt