MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Prijimacie skúšky 2020 / Felvételi vizsgák 2020

Publikované: | Kategória:

Do 07.05.2020 škola zverejní na svojom webovom sídle Kritériá prijatia, kde sa započítavajú okrem známok 8. a 9. ročníka aj výsledky predmetových olympiád zo ZŠ a taktiež jedno vlastné kritérium našej školy. Az iskolánk 2020.05.07-ig közzéteszi a honlapján a Felvételi vizsga kritériumait, melybe a 8. és 9. évfolyam érdemjegyei mellet beszámítódnak az olimpiászokon és versenyeken elért eredmények, valamint az iskolánk által megszabott saját kritérium. https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

zrusene.png prijimacky-test-1.jpg

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt