MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Prijatie najlepších žiakov vedením školy / Legjobb diákok fogadása az iskola vezetőségénél

Publikované:

K tradíciám našej školy patrí aj odmeňovanie našich najlepších žiakov po polročnom hodnotení, čím motivujeme ostatných žiakov k lepším študijným výsledkom. V prvom polroku školského roka 2022/2023 prospelo s vyznamenaním 34 % našich študentov, 34 % prospelo veľmi dobre, 28 % prospelo a 4 % bohužiaľ podalo slabý výkon. Polročný priemer školy bol 1,71, čo považujeme za vynikajúci. Počet vymeškaných vyučovacích hodín na jedného žiaka bol 58. Dúfame, že sa nám v druhom polroku podarí zlepšiť vo všetkých ukazovateľoch a zároveň prajeme našim študentom veľa úspechov.

Az iskolánk hagyományai közé tartozik a félévi értékelés után megjutalmazni a legjobb tanulóinkat, ezzel is motiválni a többi diákot a jobb tanulmányi eredmények elérésére. A 2022/2023-as tanév első félévében diákjaink 34 %-a kitüntetéssel megfelet, 34 %-a jelesen megfelelt, 28 %-a, megfelelt és 4 %-a pedig sajnos alul teljesített. Az iskolai átlag 1,71 lett, ami nagyon jónak mondható, míg az egy tanulóra jutó mulasztott tanórák száma 58 tanítási óra lett. Reméljük a második félévben javítani tudunk minden téren és egyúttal sok sikert kívánunk a diákjainknak.

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt