MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Pozvánka na "online" zasadnutie RZ / Meghívó az "online" szülőértekezletre

Publikované:

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na zasadnutie triedneho rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční dňa 30.04.2021 v piatok od 17:00 hod. resp. od 18:00 hod. (na základe dohody s triednym učiteľom) „online cez ZOOM“. Hlavná téma zasadnutia bude obnovenie prezenčného vyučovania. Individuálne konzultácie s ostatnými učiteľmi, alebo vychovávateľmi sú možné e-mailom. Všetky adresy nájdete na našej webstránke v položke „kontakty“. Link na zasadnutie vám poskytne triedny učiteľ prostredníctvom EduPage vášho dieťaťa. V prípade nejasností prosíme kontaktujte triedneho učiteľa. Vaša účasť je nutná a očakávaná!

Tisztelt szülők, ezennel értesítjük Önöket, hogy 2021.04.30-án, pénteken 17:00-órai kezdettel, ill. 18:00-órai kezdettel (az osztályfőnökkel való megegyezés szerint) osztályszülőértekezletet tartunk „online a ZOOM alkalmazáson keresztül”, melyre szeretettel meghívunk minden kedves szülőt. Az értekezlet fö témája a jelenléti oktatás újraindítása lesz. Egyéni konzultációra más tanárokkal és nevelőkkel e-mailben van lehetőség. A mailcímek az iskola weboldalán találhatóak az „elérhetőség” alatt. Linket az online kapcsolatra az osztályfőnök teszi közzé a diákok EduPage –n keresztül. Szükség szerinti bővebb információk érdekében kérjük hívják az osztályfőnököt. Megjelenésük elengedhetetlen és fontos. Szeretettel várjuk Önöket!

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt