MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Od 8.2.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní / Folytatjuk a távoktatást változatlan formában

Publikované:

Vážení rodičia, milí žiaci 4. ročníka, z dôvodu zákazu otvorenia školského internátu (nedoriešenia dochádzky žiakov na prezenčnú výučbu), vzhľadom na veľký počet nakazených žiakov v jednotlivých triedach, na zvýšené riziko nakazenia našich zamestnancov a vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu v regióne, od 08.02.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní v nezmenenej forme. O prípadných ďalších zmenách vás budeme včas informovať. Želáme vám pevné zdravie a vytrvalosť k tejto forme vzdelávania.

S úctou, vedenie školy.

Tisztelt szülők, kedves negyedikes diákok, mivel tilos a kollégiumot kinyitni (nincs megoldva a beutazás az iskolába), tekintettel a sok fertőzött diákra az egyes osztályokban, valamint tekintettel az alkalmazottak megfertőzési veszélyére, ill. a régióban uralkodó kedvezőtlen járványhelyzet miatt 2021.02.08-tól folytatjuk a távoktatást változatlan formában. Bármilyen változás esetén időben fogunk tájékoztatni mindenkit. Jó egészséget kívánunk és kitartást az oktatás ezen formájához.

Tisztelettel, az iskola vezetősége.

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt