MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

ODBORNÁ SÚŤAŽ „DEKTALENT“ / SZAKMAI VERSENY "DEKTALENT"

Publikované:

DEK a.s. v spolupráci s Fakultou stavebnou VUT v Brne vyhlásil súťaž DEKTALENT pre študentov 3. ročníka stredných priemyselných škôl stavebných. Súťaž je rozdelená na dve kolá - školské a medzinárodné. Cieľom súťaže je zvýšiť prestíž odboru, školy a učiteľského povolania, motivovať študentov k ďalšiemu štúdiu a prehlbovaniu vedomostí v odbore, k osobnej invencii a k podaniu kvalitného ročníkového projektu. Cieľom medzinárodného kola je vytvoriť spoločnú platformu, na ktorej si jednotlivé stredné školy môžu porovnať úroveň predkladaných prác a výsledky svojich žiakov. Súťaž má ambíciu prispieť k zvýšeniu kvality výučby vytvorením konkurenčného prostredia medzi školami. Vďaka spätnej väzbe odborníkov zo stavebnej praxe boli poskytnuté školám, učiteľom a študentom nové poznatky a trendy v tejto oblasti.

Skupina DEK sa zaviazala podporovať túto súťaž jednak poskytnutím cien pre najlepších študentov v oboch kolách súťaže, ako aj poskytnutím kvalitnej technickej podpory vrátane profesionálneho softvéru pre školy a študentov. Súťaže sa mohli zúčastniť všetky stredné priemyselné školy stavebného zamerania v Českej republike a pozvané školy zo Slovenskej republiky. Podmienkou účasti v súťaži je vypracovanie projektu stavby s použitím aspoň jednej skladby alebo systému zo Stavebnej knižnice DEK a odovzdanie práce vrátane prezentačného tabla projektu vedúcemu ročníka a organizátorovi súťaže zdieľaním prostredníctvom cloudového úložiska BIM PLATFORMA.

Na súťaži sa zúčastnili žiaci z III.A triedy Poradie našich žiakov.

 • na 1. mieste sa umiestnil Martin Cséry
 • na 2. mieste sa umiestnila Laura Lakyová
 • na 3. mieste sa umiestnil Patrik Czigle
 • na 4. mieste sa umiestnil Dávid Nyitrai

Víťazný projekt z našej školy sa zúčastní medzinárodného kola v Brne na fakulte stavebnej VUT až vo februári 2025. Súčasťou medzinárodného kola bude prezentačný deň fakulty so sprievodným programom pre všetkých ocenených študentov z našej školy.

Ing. Ildikó Horváthová


A DEK a.s. a Brünni Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karával együttműködve meghirdette a DEKTALENT versenyt az építőmérnöki középiskolák 3. évfolyamának hallgatói számára. A verseny két fordulóra oszlik - iskolai és nemzetközi fordulóra. A verseny célja a szakterület, az iskola és a tanári szakma presztízsének növelése, a diákok motiválása a további tanulmányokra és a szakterületi ismeretek elmélyítésére illetve a magas színvonalú évfolyam projektmunka benyújtására. A nemzetközi forduló célja egy olyan közös platform létrehozása, amelyen az egyes középiskolák összehasonlíthatják a benyújtott munkák színvonalát és diákjaik eredményeit. A verseny célja, hogy az iskolák közötti versenyhelyzet megteremtésével hozzájáruljon a tanítás minőségének javításához. Az építőipari szakemberek visszajelzéseivel az iskolák, tanárok és diákok számára új ismereteket és trendeket kíván nyújtani. A DEK részvénytársaság elkötelezetten támogatja ezt a versenyt, egyrészt a verseny mindkét fordulójában a legjobb tanulóknak járó díjakkal, másrészt minőségi technikai támogatással, többek között professzionális szoftverekkel az iskolák és a diákok számára. A versenyre a Cseh Köztársaság valamennyi építőipari ipari szakközépiskolája és a Szlovák Köztársaság meghívott iskolái jelentkezhettek. A versenyen való részvétel feltétele egy családi ház projektjének kidolgozása a DEK épületkönyvtár legalább egy kompozíciójának vagy rendszerének felhasználásával, valamint a munka benyújtása az évfolyamvezetőnek és a verseny szervezőjének a BIM PLATFORMA felhő alapú adattáron keresztül történő megosztással.

A versenyen a III.A osztály tanulói vettek részt. Diákjaink rangsorolása a következő volt:

  1. helyezést - Cséry Martin
  1. helyezést – Lakyová Laura
  1. helyezést - Czigle Patrik
  1. helyezést - Nyitrai Dávid érte el.

Iskolánk győztes projektje részt vesz a nemzetközi fordulón Brünnben, a Brünni Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán, melyre 2025. februárjában kerül sor. A nemzetközi forduló része lesz a kar bemutatkozó napja kísérőprogrammal iskolánk minden díjazott diákja számára.

Ing. Horváth Ildikó

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt