MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Ocenenie nášmu učiteľovi / Elismerés tanárunknak

Publikované:

Blahoželáme nášmu učiteľovi Mgr. Jánosovi Patusovi, ktorý bol ocenený za vynikajúce metodické, vzdelávacie, odborné a vedecké výsledky. Ocenenia Slovenského Zväzu Maďarských Pedagógov na Slovensku sú považované za najvyššie uznanie maďarského učiteľa, ktoré udeľovali v piatich kategóriách 15. apríla 2023 v Rožňave. Ocenenie môžu získať pedagógovia, ktorí na základe nominácie svojich kolegov a manažérov dosiahli v rámci svojej práce významné výchovno-vzdelávacie výsledky, úspešne uplatňujú pedagogické metódy vo vzdelávaní, talent manažmente, idú príkladom pre svoje prostredie a svojou pedagogickou a sociálnou činnosťou sa snažia zvyšovať jej hodnoty.

Gratulálunk Patus János tanár úrnak, aki a kiváló módszertani, nevelési, szakmai és tudományos eredményekért az SZMPSZ elismerésben részesült. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége díjai a legmagasabb elismerésnek számítanak, a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj mellett öt kategóriában kerültek kiosztásra 2023.04.15-én Rozsnyón. Azok a pedagógusok részesülhetnek a kitüntetésben, akik kollégáik, vezetőik jelölése alapján munkájuk során jelentős nevelői és oktatási eredményeket értek el, sikeresek alkalmazzák a pedagógiai módszereket az oktatásban, a tehetséggondozásban vagy a nevelés területén, a pedagógiai-közéleti tevékenységükkel példával szolgálnak környezetük számára, illetve közösségünk értékeinek gyarapításán fáradoznak.

https://ma7.sk/oktatas/atadtak-a-szlovakiai-magyar-pedagogusok-szovetsege-dijait-0

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt