MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Nadnárodné projektové stretnutia / Transznemzeti projekttalálkozók

Publikované:

V dňoch od 26.10.2023 až do 28.10.2023 sa konalo druhé nadnárodné stretnutie koordinátorov v rámci projektu. Cieľom stretnuti bolo vyhodnotiť ukončené projektové aktivity, manažment projektu, implementáciu projektových výstupov, následné aktivity, dopad na organizácie a jednotlivých účastníkov. V neposlednom rade sa účastníci stretnutia venovali otázkam kvality spolupráce, riešenia výziev a problémov, ktorým dnes EU čelí a priebežnej správe.

Hostiteľská organizácia: Su Eğitim Kurumları Türkiye Mersin MERSİNS

Účastníci projektovej aktivity:

 • AISR Ireland Border BUNCRANA •
 • MULTI-ACT STD Türkiye Adana Adana •
 • Martinlaakson lukio Finland Helsinki-Uusimaa VANTAA •
 • Agrupamento de Escolas de Ermesinde Portugal Norte Ermesinde
 • Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
 • PANEPISTIMIO KRITIS Greece Κρήτη (Kriti) RETHIMNO

A projektkoordinátorok második transznemzeti találkozójára 2023. X. 26. és 28. között került sor. A projekt célja a befejezett projektek, a projektmenezsment, valamint a projekteredmények beillesztésének és a további tevékenységek kiértékelése, illetve ezeknek a szervezetekre és a résztvevőkre gyakorolt hatásának elemzése volt. A résztvevők végül, de nem utolsó sorban foglalkoztak az együttműködés minőségével, valamint azoknak a kihívásoknak és problémáknak a megoldásával, amivel manapság az EU szembesül.

A projekt házigazdája: Su Eğitim Kurumları Türkiye Mersin MERSİNS.

A projekt résztvevői:

 • AISR Ireland Border BUNCRANA
 • MULTI-ACT STD Türkiye Adana Adana
 • Martinlaakson lukio Finland Helsinki-Uusimaa VANTAA
 • Agrupamento de Escolas de Ermesinde Portugal Norte Ermesinde
 • Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
 • PANEPISTIMIO KRITIS Greece Κρήτη (Kriti) RETHIMNO

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt