MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Halloween v škole / Halloween az iskolában

Publikované:

Vynikajúca nálada a super atmosféra v podaní našich žiakov a učiteľov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto aktivity školského parlamentu. Zároveň ďakujeme školskému parlamentu a koordinátorke, Ing. Andrei Bojnákovej za organizáciu.

Kiváló hangulat és nagyszerű légkör a diákjaink és tanáraink jóvoltából. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett az iskolai parlament ezen tevékenységében. Egyúttal köszönjük szépen az iskolai parlamentnek és kkordinátorának, Andrea Bojnáková mérnökasszonynak az szervezést.

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt