MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Erasmus+, SMART HOME 2023 / Erasmus+, OKOS OTTHONOK 2023

Publikované:

Akreditované projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy. Tradícia, ktorá mení školu k lepšiemu. Momentálne 15 žiakov našej školy absolvuje trojtýždňovú vzdelávaciu mobilitu v partnerskej inštitúcii Vitalis, Schkeuditz Nemecko. Okrem vzdelávacieho modulu Smart Home, ktorý zahŕňa najnovšie trendy v oblasti inteligentných domácností LOXON, sme absolvovali niekoľko zaujímavých výletov. Medzi najväčšie atrakcie patrí mesto Lipsko, Drážďany a návšteva zoologickej záhrady v Lipsku. Pozornému oku budúcich architektov, interiérových dizajnérov a projektantov neušli architektonické skvosty týchto miest. Poobedia patria šanteniu v bazéne, sladkému leňošeniu a večere zas skvelej atmosfére klubu Vitalis. Vzdelávacia mobilita prebieha od 26.06.2023 do 14.07.2023 za účasti výberu žiakov II.B, III.A, III.B a III.C triedy.

Akkreditált tanulói és munkavállalói mobilitási projektek a szakképzési szektorban. Egy hagyomány, amely jobbá teszi az iskolát. Iskolánkból jelenleg 15 diák végez háromhetes oktatási mobilitást a Vitalis partnerintézményben, Schkeuditzban, Németországban. A LOXON okosotthonok legújabb trendjeit tartalmazó Okos Otthon oktatási modul mellett több érdekes kiránduláson is részt vettünk. A legnagyobb látnivalók közé tartozik Lipcse városa, Drezda és a lipcsei állatkert látogatása. E városok építészeti gyöngyszemei nem kerülték el a leendő építészek, belsőépítészek és tervezők figyelmes tekintetét. A délutánok a medencében való mulatozásé, az édes pihenésé, a vacsorák pedig a Vitalis klub remek hangulatához tartoznak. Az oktatási mobilitás 2023.06.26-tól 2023.07.14-ig zajlik, válogatott II.B, III.A, III.B és III.C osztályos tanulók részvételével.

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt