MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Erasmus+ KA 220 / Qualified Generations with STEAM Education

Publikované:

V dňoch od 27.02.2023 do 01.03.2023 sa konalo prvé nadnárodné stretnutie koordinátorov v rámci projektu Erasmus +. Naša škola je koordinátorom projektu, ktorý spája školy a vzdelávacie inštitúcie naprieč Európou. Cieľom projektu je implementácia STEAM do vzdelávania. STEAM znamená prepájanie vedy, techniky, umenia, matematiky a cudzích jazykov. Počas 36 mesiacov navštívime expertov - školy, kde STEAM úspešne funguje, univerzitu, neziskové organizácie a podnikateľské subjekty zapojené do výchovy a vzdelávania. Celkový rozpočet projektu je 250 000 EUR. Partnerské krajiny: Fínsko, Portugalsko, Grécko ( Kréta), Turecko a Írsko.

Február végén, 2023. 02. 27. és 2023. 03. 01. közötti napokban zajlott az Erasmus+ projekt keretén belül a koordinátorok első nemzetközi találkozója. Iskolánk egy olyan projekt koordinátora-irányítója, amely iskolákat és oktatási intézményeket köt össze Európa-szerte. A projekt célja a STEAM bevezetése az oktatásban. A STEAM a tudomány, a technológia, a művészet, a matematika és az idegen nyelvek összekapcsolását jelenti. 36 hónapon keresztül szakértőket látogatunk meg – iskolákat, ahol a STEAM sikeresen működik, egyetemeket, non-profit szervezeteket, valamint oktatásban és képzésben részt vevő gazdasági egységeket. A projekt teljes költségvetése 250 000 Euró. Partnerországok: Finnország, Portugália, Görögország (Kréta), Törökország és Írország.

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt