MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% (3%) z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov aj našej neziskovej organizácii STAVITEĽ n.o. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Dištančná forma vzdelávania od 12.10.2020 / Távoktatás 2020.10.12-től

Publikované:

Vážení rodičia, milí žiaci, s ľútosťou vám oznamujeme, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ a Krízového štábu SR od zajtrajšieho dňa, t.j. od 12.10.2020 škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania podľa platného rozvrhu na školský rok 2020/21 až do odvolania. Prosíme žiakov, aby svedomite pristupovali k svojim žiackym povinnostiam a rešpektovali pokyny vyučujúceho. Osobné veci žiakov, učebnice, zošity a iné učebné materiály, ktoré zostali v škole resp. v školskom internáte v priebehu týždňa vyriešime. Zatiaľ máme informácie tiež iba z médií. Ďakujeme za pochopenie. S úctou, vedenie školy.

Tisztelt szülők, kedves diákok, sajnálattal tudatjuk, hogy az Iskolaügyi Minisztérium és az Országos Válságstáb határozata alapján holnaptól, azaz 2020.10.12-től távoktatás által tanítunk rendes órarend szerint. Kérjük a tanulóinkat, hogy lelkiismeretesen tegyenek eleget iskolabeli kötelességeiknek. Az iskolában ill. a kollégiumban maradt személyes dolgokat, tankönyveket, füzeteket és egyéb oktatási anyagokat a hét folyamán elrendezzük. Az iskola is csak egyenlőre a médiákban szerzett információk alapján tájékoztatja Önöket. Köszönjük a megértésüket. Tisztelettel, az iskola vezetősége.

bigwhite_en_0.png zoom-logo.png

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt