MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Deň zdravej školy / Az egészséges iskola napja

Publikované:

Deň zdravej školy 2023 s názvom „Rozhýbme školu“. Tradičný športový deň organizovaný školským parlamentom, na ktorom nemohla chýbať dobrá nálada, vynikajúca hudba, občerstvenie, melóny, klobásky a ani slaninka. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou neziskovej organizácie Staviteľ n.o. a z tombolového príspevku Plesu rodičov a priateľov školy 2023.

Egészséges Iskola Napja 2023 „Mozduljunk az iskolával” címmel. Az iskolaparlament által szervezett hagyományos sportnap, melyről nem hiányozhatott a jó hangulat, a kiváló zene, a frissítők, a dinnye, a kolbász és a szalonna sem. A rendezvény a Staviteľ nonprofit szervezet anyagi támogatásával és a Szülők és iskolabarátok báljának tombolabevételéből valósult meg.

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt