MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Celoštátna súťaž VELUX 2023 / VELUX 2023 országos verseny

Publikované:

V tomto školskom roku sa konal 14. ročník celoštátnej súťaže „Rodinný dom VELUX“ pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Jakub Jokel (III.A) so svojím projektom „RD.Joky“ získal 3. miesto a Martin Cséry (II.A) so svojím projektom získal zvláštne ocenenie. Veľmi sa tešíme že naši tretiaci, dokonca aj druháci už majú odborné vedomosti na veľmi vysokej úrovni, čím získavajú mimoriadne umiestnenia v celoštátnom kole. Zároveň ďakujeme aj konzultantovi súťažných prác, nášmu učiteľovi, Ing. Ondrejovi Hanzlíkovi.

Ebben az iskolaévben 14. alkalommal kerül megrendezésre az Állami Szakképzési Intézet égisze alatt a „VELUX Családi Ház” országos verseny építőipari szakközépiskolák tanulói számára. Jakub Jokel (III.A) 3. helyezést ért el "RD.Joky" projektjével, míg Cséry Martin (II.A) pedig különdíjat kapott projektjével. Nagyon örülünk, hogy harmadikosaink, sőt másodikosaink is már nagyon magas szintű szakmai tudással rendelkeznek, és így rendkívüli helyezéseket szereznek az országos versenyeken. Egyúttal köszönetet mondunk tanárunknak és egyben a pályázati munkák konzultánsának, Hanzlík András mérnökúrnak.

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt