MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Qualified Generations with STEAM Education

Publikované: | Kategória:

Druhá nadnárodná projektová mobilita zamestnancov svojím obsahom nadväzovala na prvé projektové stretnutie, ktoré sa odohrávalo na Krétskej univerzite. Zámerom mobility bola opäť výmena príkladov dobrej praxe, získanie know-how a inšpirácie na vzdelávacie aktivity STEAM, posilnenie využívania technológií efektívnym spôsobom, šírenie myšlienok celoživotného vzdelávania. Prostredníctvom digitálnych technológií sme tradičné vyučovanie premieňali na interaktívne, prepojené s vedou a technikou, presahujúce formálne hranice vzdelávania. Pokiaľ chceme upevniť pozíciu našej školy v celoeurópskom regióne, je nutné zamerať sa na posilnenie tzv. mäkkých zručností, získať optimálne manažérske a mentorské zručnosti, stať sa iniciátormi diverzity s cieľom zvýšiť digitálnu gramotnosť a zavádzať inovatívne prvky vzdelávania. Projektová aktivita bola financovaná z prostriedkov EÚ.

Hostiteľská organizácia: MULTI-ACT STD Türkiye Adana Adana

Účastníci projektovej aktivity:

 • AISR Ireland Border BUNCRANA
 • PANEPISTIMIO KRITIS Greece Κρήτη (Kriti) RETHIMNO
 • Martinlaakson lukio Finland Helsinki-Uusimaa VANTAA
 • Agrupamento de Escolas de Ermesinde Portugal Norte Ermesinde
 • Su Eğitim Kurumları Türkiye Mersin MERSİN
 • Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

Mgr. Katarína Kučerová - projektová koordinátorka


Az alkalmazottak második transznemzeti találkozója, amelyre a Krétai Egyetemen került sor, tartalmát tekintve szorosan kötődött az előző találkozóhoz. A mobilitás célja most is a bevált gyakorlati tapasztalatok cseréje, a STEAM oktatási tevékenységekhez szükséges know-how és inspiráció megszerzése, a technológia hatékony használatának fejlesztése, valamint az egész életen át tartó tanulás fontosságának hangsúlyozása volt. A digitális technológiák segítségével a hagyományos tanítást interaktívvá alakítottuk át úgy, hogy kapcsolódjon a tudományokhoz és a technológiához, átlépve ezzel a formális oktatás korlátait. Ha meg akarjuk erősíteni iskolánk pozícióját az európai régióban, akkor elsősorban az ún. finom készségekre kell összpontosítanunk, optimális menedzsment- és mentori készségeket kell elsajátítanunk, a sokszínűség kezdeményezőivé kell válnunk és innovatív oktatási elemeket kell bevezetnünk. A projekttevékenységet az EU finanszírozta.

A projekt házigazdája: MULTI-ACT STD Türkiye Adana Adana

A projekt résztvevői:

 • AISR Ireland Border BUNCRANA
 • PANEPISTIMIO KRITIS Greece Κρήτη (Kriti) RETHIMNO
 • Martinlaakson lukio Finland Helsinki-Uusimaa VANTAA
 • Agrupamento de Escolas de Ermesinde Portugal Norte Ermesinde
 • Su Eğitim Kurumları Türkiye Mersin MERSİN
 • Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

Mgr. Katarína Kučerová - a projekt koordinátora

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt