MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Štátne vyznamenanie / Állami kitüntetés

Publikované:

PaedDr. Erzsébet Kálácska, učiteľka našej školy s aprobáciou matematika - deskriptívna geometria získala vysoko hodnostné štátne vyznamenanie, cenu „Németh László“ od ministra vnútra Maďarskej republiky, pána Dr. Sándora Pintéra, ako uznanie za jej dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu a formovanie harmonickej osobnosti detí s mimoriadnou úspešnosťou a obetavosťou. Cenu odovzdali Dr. Bence Rétvári, zástupca ministra a Dr. Zoltán Maruzsa, štátny tajomník pre vzdelávanie. Zo srdca Blahoželáme!

Magas rangú állami kitüntetést kapott, PaedDr. Kalácska Erzsébet, az iskolánk matematika – ábrázoló geometria szakos tanára. A gyermekek harmonikus személyiségformálásában elkötelezetten kiemelkedő eredményességgel, odaadással, hosszú időn át végzett nevelő-oktató pedagógiai munkája elismerésül „Németh László“ díjat kapott Dr. Pintér Sándor, Magyarország Belügyminiszterétől. A díjat Dr. Rétvári Bence, miniszterhelyettes és Dr. Maruzsa Zoltán, oktatásügyi államtitkár adták át. Szívből gratulálunk!

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt