MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Ďalší celoštátny úspech / Újabb országos siker

Publikované:

Gratulujeme Zuzane Klačkovej za 2. miesto v celoštátnom kole SOČ v odbore „Stavebníctvo, geodézia, kartografia“, čím sme obhájili vlaňajší úspech. Stredoškolská odborná činnosť je najprestížnejšia súťaž žiakov stredných škôl. Už 43. rok je vyhlasuje Ministerstvo školstva pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorá sa tento rok konala „online“ formou. Zároveň gratulujeme všetkým našim žiakom, ktorí získali krajské ocenenia. Poďakovanie patrí aj všetkým odborným učiteľom a konzultantom súťažných prác.

Gratulálunk Zuzana Klačkovának a KSzT országos fordulójában elért 2. helyezéshez az „Építészet“ kategóriában, mellyel megvédtük a tavalyi sikerünket. A Középiskolai Szaktevékenység versenye az egyik legnívósabb verseny a középiskolások számára az országban. Idén immáron 43. alkalommal hirdette meg a versenyt az Iskolaügyi Minisztérium az Állami Szakképzési Intézménnyel karöltve, mely idén „online“ módon valósult meg. Továbbá gartulálunk azon diákjainknak, akik a kerületi fordulóben voltak sikeresek. Egyúttal köszönjük a felkészítő tanároknak és konzultánsoknak is a szakmai tanácsokat.

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt