MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Ďalší úspech v celoštátnom kole súťaže VELUX / Újabb siker a VELUX országos fordulójában

Publikované: | Kategória:

Gratulujeme Matúšovi Záhumenskému, žiakovi IV.A triedy, ktorý svojím projektom YHTEYS obhájil zvláštne ocenenie v celoštátnom kole stavbárskej súťaže VELUX, ktorá je vyhlásená pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Predmetom súťaže bolo vypracovanie štúdie rodinného domu, kde denné svetlo a prísun čerstvého vzduchu prichádza do objektu cez strechu, prostredníctvom výrobkov VELUX. Štúdia súčasne musel spĺňať požiadavku na energeticky hospodárne riešenie budovy pri zabezpečení optimálneho vnútorného prostredia pre zdravé a komfortné bývanie. Zároveň blahoželáme aj nášmu učiteľovi, Ing. Ondrejovi Hanzlíkovi, ktorý bol konzultantom projektu.

Gratulálunk Matúš Záhumenskýnak, IV.A osztályos tanulónknak a VELUX országos fordulójában elért tavalyi különdíj megvédéséért. A verseny témája egy családi ház tanulmányának kidolgozása volt, ahol a napfény és a friss levegőellátás a tetőn keresztül érkezik az épületbe VELUX termékek felhasználásával. Ugyanakkor a tanulmánynak meg kellett felelnie az energiahatékony építési megoldás követelményének, miközben biztosítania kellett az optimális beltéri környezetet az egészséges és kényelmes élethez. Köszönet illeti Hanzlík András mérnökurat is, aki a projekt konzultánsa volt.

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2021 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt