MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% (3%) z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov aj našej neziskovej organizácii STAVITEĽ n.o. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Úspech v celoštátnom kole súťaže VELUX / Siker a VELUX országos fordulójában

Publikované:

Gratulujeme Matúšovi Záhumenskému, žiakovi III.A triedy, ktorý svojím projektom Easy White získal zvláštne ocenenie v celoštátnom kole stavbárskej súťaže VELUX. Účelom a cieľom súťaže bolo podporiť prácu na projekte rodinného domu a umožniť prostredníctvom neho detailnejšie zoznámenie sa s problematikou návrhu priestorov pod strechou vrátane presvetľovania a prevetrávania. Zároveň blahoželáme aj nášmu učiteľovi, Ing. Ondrejovi Hanzlíkovi, ktorý bol konzultantom projektu. Gratulálunk Matúš Záhumenskýnak, III.A osztályos tanulónknak a VELUX országos fordulójában elért különdíjért. A verseny célja a családi ház projektjének támogatása volt, és lehetővé tenni a tető alatti terek, beleértve a szellőztetést, s ennek tervezésének részletesebb megismerését. Köszönet illeti Hanzlík András mernökurat is, aki a projekt konzultánsa volt.

r1.jpg

r6.jpg

r7.jpg

r8.jpg

r11.jpg

r14.jpg

r17.jpg

r19.jpg

VELUX foto.jpg

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt