MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu    

SPŠ stavebná školský internát SPŠ stavebná

Školský internát

Školský internát je výchovnovzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl vychovnovzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.
Školský internát je situovaný vedľa autobusovej stanice pri Slovenskej ústrednej hvezdárni. Od školy je vzdialený 400 metrov, alebo 5 minút pešej chôdze. Ubytovaní žiaci majú na každom poschodí k dispozícii študovňu vybavenú počítačmi, spoločnú chladničku a mikrovlnnú rúru. Izby sú riešené bunkovým systémom 3+4 so spoločným sociálnym zariadením. Na športové aktivity im slúži školská telocvičňa, posilňovňa, volejbalové a futbalové ihrisko. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v areáli školského internátu.


Ďalšie odkazy


Oznam o spôsobe platby:
Platba za ubytovanie (20,-€) sa uhrádza: mesačne vopred do 15.-ho na účet
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0030 9608
BIC: SPSRSKBA
Platby za ubytovanie sa nevracajú. Žiak prihlásený na školský internát musí mať zaplatený celú sumu bez ohľadu na počet dní jeho neprítomnosti.

Akuality v Školskom internáte

Enviromentálny deň 12.12.2018

Enviromentálny  deň - výsadba čierneho topoľa okolo školského internátu.    Environmentális napot tartottunk - Jegenye nyárfa ültetés a kollégium körül.
Čítaj ďalej ...

Szavaló verseny Szőny 2018

2018.11.27-én szavaló versenyen vettünk részt  Szőnyben.  Az erős mezőnyben az első helyet Mitaš Andrea  I.C osztályos tanulónk szerezte meg. A negyedik helyen pedig Czedli Kinga II. B osztályos tanuló végzett.Gratulállunk !Mitaš Andrea - I.helyKollégium vezető Labancz Béla, Mitaš Andrea, Czedli Kinga
Čítaj ďalej ...

Beseda o filme "Kroky na hrane"

Dňa 23.októbra 2018 v MKS Hurbanove sme sa zúčastnili projekcii filmu „Kroky na hrane“.Po ktorej nasledovala beseda s režisérom Viliamom Bendíkom a účastníkmi filmu .Režisér filmu "Kroky na hrane " p.Viliam BendíkÚčastníci filmu👍Link na film :https://bendikfilms.com/index.php/film-detail/kroky-na-hrane/
Čítaj ďalej ...

DRUŽOBNÉ STRETNUTIE V SZŐNYI

Čítaj ďalej ...

Majstrovstvá ŠI v "Preťahovaní lanom" 2018

Otvorenie - MegnyitóŤahači 😀I.Ročník - II.RočníkI.RočníkNaše siláčky 👏👏  👏 👏MIX  FIÚK  LÁNYOK  HÚZZÁK  👍MIX CHLAPCI - II.ROČNÍKI.Miesto - II.ROČNÍK 👍II.Miesto - DRUŽSTVO DIEVČAT 👍III.Miesto - MIX CHLAPCI  👍IV. Miesto - I.ROČNÍK 👍DRUŽSTVO DIEVČAT 👍VÍŤAZI  ♔   A BAJNOKOK! 👍 ELSŐSÖK CSAPATA 
Čítaj ďalej ...

Staršie príspevky ...
SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2018 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt