MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Riaditeľstvo SPŠ stavebnej v Hurbanove v spolupráci s neziskovou organizáciou STAVITEĽ srdečne pozýva žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ich pedagógov na 7. ročník súťaže "Máš talent?", ktorá sa uskutoční dňa 6. decembra 2018 (štvrtok).  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy

Intridisco

Žiacka školská rada ŠI z príležitosti dňa študentov srdečne pozýva všetkých našich žiakov do klubovne ŠI na večerné počúvanie hudby dňa 20. 11. 2018 so začiatkom o 19:00 hod. / A kollégium diákönkormányzata szeretettel meghívja minden kedves diákunkat diáknap alkalmából az esti zenehallgatásra a klubhelységbe 2018. november 20-án 19:00 órai kezdettel.
Čítaj ďalej ...

Učíme inak / Másként oktatunk

Žiaci s VJM absolvovali výchovné umelecké predstavenie , recitál výberu milostných básní z maďarskej literatúry. / A magyar tannyelvű osztályok tanulói a magyar irodalom szerelmes verseiből hallgattak meg szavalatokat színészek előadásában.
Čítaj ďalej ...

Generácia 2018 / Generáció 2018

Žiaci 1. až 3. ročníka VSJ a VJM sa zúčastnili aktivít s odbornými lektormi pod vedením Dr. Jung k zdravému spôsobu života, inklúzii  a prevencii šikanovania.
Čítaj ďalej ...

Projekt: Kruh obehového hospodárstva / Ekonómiai environmentális projektaktivitások

 Ďalší žiaci našej školy absolvovali  celodenný workshop s odbornými lektorkami v rámci aktivít ekonomického environmentálneho projektu: kruh cirkulárnej ekonomiky.
Čítaj ďalej ...

Výchovný koncert / Nevelési koncert

Preventívny výchovný koncert pre žiakov 1. až 3. ročníka s VJM aj s VJS sa uskutočnil v miestnom dome kultúry v podaní LETart produktion pod názvom 13. komnata. / Preventív nevelési koncert - A 13. szoba.Program, ktorý nazerá do sveta dnešnej mladej generácie cez dvere zakázanej trinástej komnaty. Ona je symbolom zla, ktoré oslovuje mladých a ponúka niečo, čo má mladého
Čítaj ďalej ...

Staršie príspevky ...

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2018 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt