MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Srdečne Vás pozývame na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25. októbra 2019 (piatok) a 26. októbra 2019 (sobota). Ak by Vám termín nevyhovoval, návštevu školy je možné uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Zadelenie prijatých prvkákov do tried / Elsős osztályok

1.A

Belan Samuel
Betáková Erika
Bugár Tomáš
Feranecová Frederika
Gálová Denisa
Jančovičová Katarína
Kajan Norbert
Kissová Henrieta
Kováč Michal
Mičeková Olívia
Nagy Dóra
Nagyová Andrea
Pilinský Patrik
Sabadka Matúš
Szalaiová Karolína
Takácsová Kristína Silvia
Takáčová Ema
Tóthová Noémi
Vančo Kristián
Vargová Bernadett
Weinrauch Peter
Žigó Patrik

1.B

Balázs Attila
Baloghová Bianka
Bolla Dóra
Božaky Adrián
Debnár Daniel
Gőgh Márton
Guban Katalin Kitti
Gyekes Dávid
Hegedűsová Krisztina
Kiss Kornél
Kiš Zoltán Máté
Klimentová Anita
Kóréh Barnabás
Markus Patrik
Nagyová Chiara Rebeca
Papp Veronika
Rečka Bence
Szalaiová Barbara
Till Rebeca
Varga Ákos
Velmovszki Ádám

1.C

Androvics Dávid
Bartalos Richárd Bálint
Bátky Tamás
Bernáth Eszter
Farkas Dominik
Horváth Zenkő Veronika
Kardošová Žofia
Kocsisová Angelika
Kollár Péter
Kürti Adrián
Lóci Dávid
Matlák Zalán
Nagy Attila
Nagy Bálint
Nagy Dóra
Nagy Réka
Németh Kristóf
Nyeso Dávid
Pok Máté
Prokšová Kinga
Rácz Orsolya
Varga Dávid


Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt