MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Színházban jártunk/ Divadelné predstavenie pre žiakov s VJM

A magyar osztályok diákjaival rendszeresen látogatjuk a Komáromi Jókai Színház előadásait. Legutóbb, 2019. március 4-én, Paolo Genovese: Teljesen idegenek című vígjátékát tekintettük meg . A darab arról szólt, hogy a modern technológia milyen hatással van az emberi kapcsolatokra. A mai világot ábrázolja. / Triedy s VJM sa dňa 4.03.2019 zúčastnili  divadelného predstavenia v Jókaiho divadle v Komárne. Pozreli si  komédiu   talianskeho dramatika o  vplyve technických vymožeností na medziľudské vzťahy dneška.

Výchova umením vo vzdelávaní/ Nevelés művészettel az oktatásban

Dňa 12.03.2019 idú žiaci 1.-3.ročníka na divadelné predstavenie do Nitry. / Kedden, 2019.III.12.-én 1.-3. évf. tanulóink Nyitrára utaznak egy szlovák nyelvü színházi előadás megtekintésére. https://sdn.sk/repertoar/prizraky/


Divadlo Nitra

Dňa 18.09.2014 sa žiaci  z tried s VJS zúčastnili divadelného predstavenie Skrotenie zlej ženy od Shakespeara v divadle A. Bagara v Nitre.

Výchovné divadelné predstavenie

V rámci prevencie šikanovania a iných patologických javov mládeže sa žiaci školy zúčastnia dňa 10.10.2012 výchovného divadelného predstavenia DNA v v divadle A.B. v Nitre.
Skupina tínedžerov urobí niečo zlé. Naozaj hrozné... Podľahnú panike a snažia sa celú záležitosť zatušovať. Ale keď zistia, že proces zahladzovania stôp ich vzájomne spája a prináša do ich narušených vzťahov nebývalú harmóniu, strácajú motiváciu napraviť stav vecí.
Hra je o skupine tínedžerov, ktorí šikanujú jedného zo svojich kamarátov a následky ich správania sú tragické. Na ich konci stojí brutálny čin. Všetci sú z neho vydesení a ohromení.
Neodvážia sa zavolať pomoc alebo zalarmovať políciu. Nedokážu prevziať za svoje konanie zodpovednosť. Rozhodnú sa všetko zatajiť, čo má nečakane hrôzostrašné dôsledky. Vymyslia podlý plán, ktorý má zahladiť ich podiel na zločine. Navrhnú profil imaginárneho páchateľa a na niektorých miestach v lese zanechajú falošné odtlačky chodidiel a stopy DNA. Zločin  spojí celú partiu. Jej členovia sa delia o sužujúce tajomstvo. Vznikajú nové priateľstvá. Zúfalstvo z odhalenia sa meni na súdržnosť. Ako dokáže tragická udalosť zmeniť ľudí a ich vzájomné vzťahy?! Situácia sa však znova náhle mení a skupine hrozí nebezpečenstvo... Ich plán naberá nové obrátky.
Skupinové sprisahanie má katastrofálny dosah na nevinného človeka. Čo bolo kedysi nehodou, sa stáva plánovaným a krutým zločinom. Mladý divák si na konci predstavenia môže klásť otázky: Ako ďaleko som vo svojom správaní schopný zájsť, aby som zakryl pravdu? Bol by som aj ja schopný zničiť niečí život, len aby som zachránil svoj a ochránil tak svojich priateľov? Kde sa končí hra a nastupuje realita? Kedy je lož dôležitejšia ako pravda?

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt