MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.

  • PLES RODIČOV A PRIATEĽOV ŠKOLY    Rodičovské združenie a vedenie Strednej priemyselnej školy stavebnej v Hurbanove Vás srdečne
    pozýva na 1. ples rodičov a priateľov školy, ktorý sa ukutoční 8. februára 2019 so začiatkom o 19:00 hodine v reštaurácii Starý orech v Hurbanove.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy

Máš talent? / Tehetséges vagy?

Dňa 06.12.2018 sa uskutočnil na našej škole už 7. ročník kresliarskej súťaže „Máš talent?“ pre žiakov základných škôl, ktorú organizuje a finančne zabezpečuje nezisková organizácia Staviteľ n.o. //2018.12.06 –án immáron 7. alkalommal rendeztük meg a „Tehetséges vagy?“ rajzversenyt az alapiskolások számára, melynek főszervezője és támogatója a Staviteľ
Čítaj ďalej ...

Stužková slávnosť / Szalagavatói ünnepség

30.11.2018 sa konala stužková slávnosť žiakov štvrtého ročníka. // A negyedikeseink  szalagavatója 2018.XI.30-án valósult meg.
Čítaj ďalej ...

Červené stužky - projekt / Piros szalag

Prvým decembrovým dňom rozbiehame aktivity v rámci projektu červené stužky, zameraného na celosvetovú  prevenciu HIV/AIDS. // Minden év december 1-jén, az AIDS világnapján tűzzük ki a piros szalagot, ami – harminc évvel az első HIV fertőzöttek regisztrálása után –, a betegekre irányuló figyelmet és támogatást jelképezi az egész világon.
Čítaj ďalej ...

Best in English

Dňa 30.11.2018 sa naši žiaci zapojili do celoeurópskeho online testovania z anglického jazyka pre stredné školy. Test sa skladal z 3 častí: čítanie s porozumením, slovná zásoba a počúvanie s porozumením. Do testovania sa zapojilo 20 najlepších " angličtinárov " školy, tí, ktorí v školskom kole získali najvyššie bodové skóre. Nedočkavo čakáme na výsledky medzinárodného
Čítaj ďalej ...

Historický úspech našich bedmintonistov / Történelmi siker a tollaslabdabajnokságon

Naši bedmintonisti sa 22.októbra 2018 zúčastnili na Majstrostvách okresu Komárno v Imeli. Za chlapcov nás reprezentovali Dékány Ádám a Szántó Damián, ktorí sa po dramatickom finále umiestnili na prvom mieste a postúpili na Majstrovstvá Nitrianskeho kraja, kde obsadili pekné tretie miesto. Blahoželáme ! Dievčatá sa umiestnili v okresnom kole na peknom treťom mieste. //A tollaslabda
Čítaj ďalej ...

Staršie príspevky ...

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2018 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt