MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% (3%) z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov aj našej neziskovej organizácii STAVITEĽ n.o. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Matematická súťaž / Matematikaverseny

Čítaj ďalej ...

Projekt Educate Slovakia

V rámci projektu Educate Slovakia sa učíme angličtinu pod vedením zahraničných stážistov/ Hogy ezen a héten angolul az angol lektoroktól tanulhatunk, az Educate Slovakia  projektnek köszönhetjük..
Čítaj ďalej ...

Výsledky FIFA finančného projektu / A FIFA pénzügyi ismeretek projekt eredményei

Projektové vyučovanie v rámci predmetu ekonomika môže mať aj takúto podobu. Pod vedením Ing. Fodorovej žiaci III.B vypracovali projekt pod názvom : Súťaž o pohár FIFA DUO- druhý ročník. Žiaci projekt podrobne pripravili a aj ho úspešne zrealizovali,čím ziskali praktické zručnosti do reálneho života podnikateľa rozvíjaním finančnej gramotnosti. zažili potrebu správneho rozhodovania, plánovania, prácu v tíme a význam hodnotenia a sebahodnotenia. //

Čítaj ďalej ...

1. Ples rodičov a priateľov školy / 1. Szülői bál

Ďakujeme všetkým našim rodičom, učiteľom a priateľom školy, ktorí sa zúčastnili na 1. Plese rodičov a priateľov školy. Dúfame, že ste sa všetci cítili dobre. V neposlednom rade ďakujeme všetkým sponzorom podujatia. // Köszönjük szépen a kedves szülőknek, tanároknak, iskolabarátoknak, hogy részt vettek az 1. Szülői bálon, remélem mindenki jól érezte magát. Nem utolsó
Čítaj ďalej ...

Školské kolo - Poznaj slovenskú reč - iskolai forduló

Žiaci 2. a 3. ročníka s vyučovacím jazykom maďarským, ktorí veľmi dobre  ovládajú slovenský jazyk, sa zúčastnili školského kola súťaže: Poznaj slovenskú reč. Do úzkeho finále sa dostalo 9 žiakov. Odborná  porota mala veľmi ťažkú úlohu, nakoniec rozhodlo bodové hodnotenie , na základe ktorého2 žiaci: Pásztor Mihály II.B (1. miesto v školskom kole) 
Čítaj ďalej ...

Staršie príspevky ...

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt