MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Srdečne Vás pozývame na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25. októbra 2019 (piatok) a 26. októbra 2019 (sobota).
    Tešíme sa na Vás :)  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Hýbme sa , EU týždeń športu/ Mozdulj , EÚ sporthét

Spomíname na 17. september 2019,  na podujatie Tancuje celá škola v rámci EÚ týždňa športu. Ďakujeme profesionálnemu tanečníkovi a trénerovi Peťovi Valachovi, a jeho tanečníkom, že nás roztancovali a rozhýbali. / Az EÚ spothéten belül 2019. szeptember 17.-én táncolt az egész iskola.
Čítaj ďalej ...

Dva nové projekty Erasmus+ / Két új Erasmus+ projekt

Od 1.09.2019 aktuálne realizujeme dva úspešné projekty, spolufinancované z programu Európskej únie : Erasmus +, KA 102 -  Mobilita  v odbornom vzdelávaní a príprave  - zahraničná stáž žiakov    v odbornom vzdelávaní v Nemecku. Názov projektu: : Smart Home - innovative trends in vocational education / Smart Home -inovatívne trendy v odbornom vzdelávaní/,
Čítaj ďalej ...

Učíme inak - mediálnea výchova / Másként oktatunk

Aj v tomto školskom roku pokračujeme v inovačnej forme výučby  Učíme inak.  18.09.2019 sa konal výchovný a zároveň preventívny workshop pre žiakov s VJS na tému mediálna výchova v podaní lektorov Školy na kolesách. Lektori a naši učitelia sa v príjemnej atmosfére rozprávali so žiakmi o histórii médií, masmédiách, ich výhodách a nevýhodách, o kyberšikane
Čítaj ďalej ...

Rodičovské združenie - Szülőértekezlet

Vážení rodičia, srdečne vás očakávame na rodičovské zasadnutie dňa 27.09.2019 ( v piatok) so začiatkom o 15:30 hod. v triedach vašich detí. Individuálne konzultácie sú možné od 14:00 v ŠI a od 14:30 v škole.Tisztelt szülők, ezennel értesítjük Önöket, hogy 2019.09.27-én (pénteken) 15:30 órai kezdettel osztályszülőértekezletet tartunk az iskolánkban. Egyéni konzulációra
Čítaj ďalej ...

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/20 v kultúrnom dome - Ünnepélyes tanévnyitó a kultúrházban

Napriek náročným úlohám, ktoré nás tento školský rok čakajú, dúfame v rok úspechov, v úspešné ukončenie štúdia našich maturantov, a tiež v množstve radosti zo spoločne vykonanej práce. K tomu želáme našim učiteľom, vychovávateľom, žiakom a rodičom hlavne pevné zdravie, vytrvalosť, vzájomné pochopenie a úctu.A temérdek ill. nehéz feladatok ellenére, melyek előttünk
Čítaj ďalej ...

Staršie príspevky ...

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt