MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Publikované: | Kategória:

Stále niečo vylepšujeme...nové, pohodlné kútiky pre žiakov na relax medzi jednotlivými vyučovacími hodinami / Tanulóink részére folyamatosan újítjuk és kényelmesebbé tesszük a relaxációs teret az iskolánkban.

86183410_638166080331550_4628972020548239360_n.jpg

Publikované: | Kategória:

Už poznáme víťazov školského kola Poznaj slovenskú reč :-) Prví dvaja najlepší súťažiaci s vyučovacím jazykom maďarským - Pásztor Mihály a Vanyová Anikó nás budú reprezentovať v okresnom kole súťaže.

IMG_0612.jpg

Publikované: | Kategória:

Máme víťaza školského kola súťaže Szép magyar beszéd/ Pekná maďarská reč - je ním žiak II.C triedy, Mátyás Gyürky./A szép magyar beszéd iskolai fordulójában a legjobb eredményt érte el Gyürky Mátyás, II.C osztályos tanuló.

Publikované: | Kategória:

Náš žiak, Gergely Ešek - IV.A (vedúca pani učiteľka - PaedDr. Marta Kluvancová a v tomto škol.roku p. učiteľka Szalai Ágnes), ktorý reprezentoval komárňanský okres v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v Nitre už po tretí krát, tentoraz postúpil z 1. miesta v krajskom kole do celoslovenského kola. Tešíme sa z jeho úspechu a držíme mu palce ...

Publikované: | Kategória:

Ďakujeme všetkým rodičom, učiteľom, vychovávateľom a priateľom školy, ktorí prišli na náš 2. rodičovský ples a prispeli k výbornej nálade. / Köszönet jár minden jelenlévő szülőnek, tanárnak, nevelőnek és iskolabarátnak a jó hangulatért .

DSC_0310.jpg

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt