MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Srdečne Vás pozývame na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25. októbra 2019 (piatok) a 26. októbra 2019 (sobota).
    Tešíme sa na Vás :)  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Rekonštrukcia kotolne školské internátu a jedálne/ A kollégium és az étterem kazánházának felújítása

Dobrá správa pre všetkých  žiakov,  rodičov, zamestnancov, pre  všetkých, ktorých sa to akýmkoľvek spôsobom týka. Po nešťastnej havárii kotolne, ku ktorej došlo v marci tohto  roku,  sme v utorok poobede opäť naplno spustili kúrenie v školskom internáte a v školskej jedálni.  Bola odovzdaná  do užívania  komplexne zrekonštruovaná kotolňa školského internátu a jedálne s hypermoderným vybavením a filtráciou úžitkovej a pitnej vody.
Ďakujeme za podporu a pomoc  zriaďovateľovi, NSK,  a všetkým tým, ktorí priložili ruku k dielu.
Jó hír az összes diákunknak, szülőknek és mindenkinek, akit valamilyen módon érint. A márciusi szerencsétlen tűzeset után sikerült teljes mértékben felújítani a kollégium és az étterem kazánházát, modern és korszerű berendezésekkel valamint az ivóvíz filtrációjával. Köszönjük szépen a Nyitra Megyei Önkormányzatnak a támogatását és mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult a beruházáshoz.Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt