MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Srdečne Vás pozývame na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25. októbra 2019 (piatok) a 26. októbra 2019 (sobota).
    Tešíme sa na Vás :)  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Dobročinná zbierka / Jótékonysági gyűjtés

V  septembri ste mohli stretnúť  našich žiakov - dobrovoľníkov v uliciach mesta Hurbanovo v rámci zbierky na podporu  slabozrakých a nevidiacich - Biela pastelka a  v dňoch 2. a 3. októbra v rámci zbierky na podporu duševného zdravia - Deň nezábudiek. Ďakujeme našim dobrovoľníkom, a ich rodičom ďakujeme, že dali súhlas k tomu, aby sa ich dieťa stalo na 1 deň dobrovoľníkom. / Köszönjük önkénteseinknek - iskolánk tanulóinak, hogy jelentkeztek szeptember 21-én a Fehér ceruza országos utcai gyűjtésbe a gyengénlátók és a vakok támogatására és október 2-án és 3-án a  Kék nefelejcs gyüjtésbe városunk utcáiban, a lelki betegek támogatására. Köszönjük  szüleiknek, hogy ezt a diákjainknak jóváhagyták.
Szeptember 21-én került sor a Biela pastelka (Fehér ceruza) nevezetű országos utcai gyűjtésre, amelyet minden éven a Szlovákiai Vakok és Gyengénlátók Szövetkezete rendez(Ezt a cikket a Ma7-ról másolták: https://ma7.sk/kozelet/aktualis/feher-ceruza-orszagos-gyujtes-a-vakok-es-gyengenlatok-szamara)
Szeptember 21-én került sor a Biela pastelka (Fehér ceruza) nevezetű országos utcai gyűjtésre, amelyet minden éven a Szlovákiai Vakok és Gyengénlátók Szövetkezete rendez(Ezt a cikket a Ma7-ról másolták: https://ma7.sk/kozelet/aktualis/feher-ceruza-orszagos-gyujtes-a-vakok-es-gyengenlatok-szamara)
Biela pastelka (Fehér ceruza) nevezetű országos utcai gyűjtésre, amelyet minden éven a Szlovákiai Vakok és Gyengénlátók Szövetkezete rendez(Ezt a cikket a Ma7-ról másolták: https://ma7.sk/kozelet/aktualis/feher-ceruza-orszagos-gyujtes-a-vakok-es-gyengenlatok-szamara)
Biela pastelka (Fehér ceruza) nevezetű országos utcai gyűjtésre, amelyet minden éven a Szlovákiai Vakok és Gyengénlátók Szövetkezete rendez(Ezt a cikket a Ma7-ról másolták: https://ma7.sk/kozelet/aktualis/feher-ceruza-orszagos-gyujtes-a-vakok-es-gyengenlatok-szamara)
Biela pastelka (Fehér ceruza) nevezetű országos utcai gyűjtésre, amelyet minden éven a Szlovákiai Vakok és Gyengénlátók Szövetkezete rendez.(Ezt a cikket a Ma7-ról másolták: https://ma7.sk/kozelet/aktualis/feher-ceruza-orszagos-gyujtes-a-vakok-es-gyengenlatok-szamara)
Biela pastelka (Fehér ceruza) nevezetű országos utcai gyűjtésre, amelyet minden éven a Szlovákiai Vakok és Gyengénlátók Szövetkezete rendez.(Ezt a cikket a Ma7-ról másolták: https://ma7.sk/kozelet/aktualis/feher-ceruza-orszagos-gyujtes-a-vakok-es-gyengenlatok-szamaraKék nefelejcs gyüjtésbe városunk utcáiban 2019. október 2. és 3.-án, és szüleiknek a támogatást, hogy ezt nekik jóváhagyták
Szeptember 21-én került sor a Biela pastelka (Fehér ceruza) nevezetű országos utcai gyűjtésre, amelyet minden éven a Szlovákiai Vakok és Gyengénlátók Szövetkezete rendez(Ezt a cikket a Ma7-ról másolták: https://ma7.sk/kozelet/aktualis/feher-ceruza-orszagos-gyujtes-a-vakok-es-gyengenlatok-szamara)

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt