MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

1. rodičovské zrduženie plenárne aj triedne/1. szülői értekezlet

Očakávame všetkých vážených rodičov na 1. stretnutie rodičov našich žiakov  s triednymi učiteľmi v triedach  dňa 6. októbra 2017 o 15:30 hod.  V internáte s  vychovávateľmi  sa od 14:00 hod. uskutočnia konzultácie, v škole sú možné od 14:30 hod.  Triedni učitelia sa veľmi svedomite pripravili a určite sa dozviete veľa zaujímavých aj prospešných informácií, osobne sa môžete porozprávať s učiteľmi svojho dieťaťa. Vedenie školy. Tisztelt szülők, várjuk önöket az 1-ső szülő - tanár értekezletre 2017.X.6-án 15:30 órai kezdettel a gyermekük osztálytermében. A kollégiumban a konzultációk 14:00 órától kezdődnek az iskolában 14:30-ól lehet személyesen megbeszélni a konkrét tanárokkal az oktatói és nevelési problémákat, ill. individuálisan  érdeklődni gyermekük előmenetéről . Szeretettel várjuk a kedves szülőket.
Az iskola vezetősége.

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt