MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Srdečne Vás pozývame na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25. októbra 2019 (piatok) a 26. októbra 2019 (sobota). Ak by Vám termín nevyhovoval, návštevu školy je možné uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/20 v kultúrnom dome - Ünnepélyes tanévnyitó a kultúrházban

Napriek náročným úlohám, ktoré nás tento školský rok čakajú, dúfame v rok úspechov, v úspešné ukončenie štúdia našich maturantov, a tiež v množstve radosti zo spoločne vykonanej práce. K tomu želáme našim učiteľom, vychovávateľom, žiakom a rodičom hlavne pevné zdravie, vytrvalosť, vzájomné pochopenie a úctu.
A temérdek ill. nehéz feladatok ellenére, melyek előttünk állnak hiszünk a sikeres tanévben, hisszük, hogy az összes végzős diákunk sikeresen leérettségizik, és hisszük, hogy sok örömünk lesz a közös munkában. Ehhez kívánunk mindenkinek sok erőt, egészséget, kitartást, kölcsönös tiszteletet és boldog új iskolaévet.
Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt