MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Opravné skúšky za 2.polrok 2018/19 / Javítóvizsgák

Oznam vedenia školy. Pripomíname žiakom, že opravné skúšky za 2. polrok šk.r. 2018/19 sa budú konať dňa 27.08.2019 (v utorok) od 8:00 hod./ Az iskola vezetőségének hirdetése. Emlékeztetjük a tanulókat a javítóvizsgákra 2019. augusztus 27-én kerül sor (kedden), 8:00 órai kezdettel.
Čítaj ďalej ...

Záver školského roka 2018/19 / 2018/19-es tanévzáró

Ukončili sme veľmi úspešný školský rok, naši žiaci dosiahli študijný priemer 1,90. O bohatej školskej aj mimoškolskej činnosti, o výchovných a dobročinných aktivitách  žiakov školy a školského internátu sa dočítate v Ročenke školy 2018/19, ktorú  nájdete aj on-line na webovom sídle školy pod nadpisom Dokumenty. Všetkým žiakom a zamestnancom školy prajeme
Čítaj ďalej ...

Deň zdravej školy - Rozhýbme školu / Az egészséges iskola napja - Mozdulj

Vyvrcholením akčných plánov zdravého spôsobu života a predchádzania obezity, športových aktivít a triednych súťaží, prevencie závislosti a iných patologických javov je Deň zdravej školy s olympijským behom, ktorý žiacka školská rada  v tomto šk.r. zamerala na tému: Rozhýbme školu. Žiaci pripravili športové disciplíny a po odbehnutí 1 kola v rámci olympijského
Čítaj ďalej ...

Učíme mimo školy - v Oxforde/ Iskolán kívül oktatunk - Oxfordban

V posledný júnový týždeň absolvovali záujemci, žiaci našej školy, 1. ročník cestovateľského vzdelávania v Oxforde spojeného s výučbou anglického jazyka. Už teraz sa tešíme, že vznikne nová tradícia :-) Žiaci 1. a 2. ročníka videli mnoho nádherných miest ako napríklad malebné dedinky oblasti Cotswolds, Stonehenge, Startford upon Avon, rímske kúpele v Bath, univerzitné
Čítaj ďalej ...

Učíme inak - stavebné materiály / Másként oktatunk - anyagtan

Žiaci prvého ročníka absolvovali cvičenia z predmetu stavebné materiály naraz blokovou formou. Súčasťou výučby boli praktické merania na kvalitných prístrojoch, ktoré škola zakúpila z financií projektu z EU fondov pred 3 rokmi, kedy sme zriadili odbornú učebňu v "C" pavilóne. Súčasťou bloku bola  aj odborná exkurzia do betonárky.Első tanulóinkFodor Katalin  mérnök
Čítaj ďalej ...

Staršie príspevky ...

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt