MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu      • Riaditeľstvo SPŠ stavebnej v Hurbanove srdečne pozýva všetkých žiakov 9. ročníka ZŠ a ich rodičov na „Virtuálne dni otvorených dverí“, ktoré sa uskutočnia v dňoch 17.12.2020 (štvrtok) a 18.12.2020 (piatok) so začiatkom od 15:00 hod.Tešíme sa na Vás :)  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Publikované: | Kategória:

Dňa 16.11.2020 sa uskutočnilo prvé virtuálne stretnutie školských koordinátorov projektu. Napriek zúriacej pandémii sa nám podarilo mnohé úlohy pretransformovať do online/virtuálneho prostredia. Prvou výzvou, ktorá stojí pred nami je vytvorenie školských Erasmus+ klubov. Úlohou žiakov a pedagógov zapojených do projektu bude koordinovať a realizovať ...

Publikované:

Vážení rodičia!

Dovoľte nám touto cestou poďakovať sa za aktívnu spoluprácu pri výchove a vzdelávaní vašich detí počas tohto náročného obdobia. Chápeme aj vašu ťažkú situáciu. Ukončili sme tretí týždeň dištančnej výučby a bilancujeme. Ceníme si vašu podporu. Povzbudzujeme vás k tomu, aby ste vytrvali a naďalej nám ...

Publikované:

Vážení rodičia, milí žiaci, zálohové platby za stravovanie a ubytovanie od mesiaca november nemusíte posielať. Ak ste platbu už vykonali, samozrejme celá suma vám bude vrátená pri vyúčtovaní na bankový účet. Žiaľ, škola zatiaľ nemá žiadne informácie, dokedy bude trvať súčasný stav, teda celoplošné prerušenie vyučovania na stredných školách. Prajeme ...

Publikované:

Vážení rodičia, milí žiaci, s ľútosťou vám oznamujeme, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ a Krízového štábu SR od zajtrajšieho dňa, t.j. od 12.10.2020 škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania podľa platného rozvrhu na školský rok 2020/21 až do odvolania. Prosíme žiakov, aby svedomite pristupovali k svojim žiackym povinnostiam a rešpektovali pokyny ...

Publikované: | Kategória:

Vážení rodičia, systém Edupage slúži na elektronickú komunikáciu školy s Vami. Je to doplnok, ktorý hlavne v čase pandémie Covid 19, môže byť veľmi rýchlym a efektívnym pomocníkom pri našej komunikácii.

Aby ste sa mohli prihlásiť do Edupage musíte si vytvoriť rodičovské konto.

Do systému Edupage môžete vstúpiť cez webovú ...

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt