MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Srdečne Vás pozývame na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25. októbra 2019 (piatok) a 26. októbra 2019 (sobota).
    Tešíme sa na Vás :)  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Úspešní vo florbale / Sikeresek a floorballban

Čítaj ďalej ...

Učíme inak - finančná gramotnosť / Másként oktatunk - pénzügyi ismeretek

Pokračujeme v spolupráci s odborníkmi v oblasti vzdelávania žiakov k  finančnej gramotnosti. Po skúsenostiach z minulých rokov sme aj v tomto školskom roku sme uzavreli dohodu  s dvoma subjektmi na vzdelávanie žiakov ale aj  pedagogických zamestnancov. Prvé odborné workshopy už absolvovali žiaci 4. ročníka s VJS aj s VJM  v rámci predmetu ekonomika. /
Čítaj ďalej ...

Jesenné E - testovanie 2019 / Őszi E - tesztelés 2019

Začali sme s tradičným Jesenným E-testovaním. Ide o pokračovanie projektu, ktorého cieľom je zvyšovanie kvality vzdelávania formou elektronického testovania vedomostí žiakov. V spolupráci s NÚCEM budú v tomto roku testovať svoje zručnosti a vedomosti žiaci 3. a 4. ročníka v predmetoch MJL, SJL a SJSL. /
Čítaj ďalej ...

Vedecká čajovňa - odkaz Novembra 1989 / Tudományos Teadélelőtt -1989 novemberének üzenete

Členova žiackej školskej rady s VJM sa dnes  v rámci Európskej demokratickej kultúry  zúčastnili  Vedeckej čajovne. Témy diskusií s významnými osobnosťami regiónu, ako aj zástupcami vzdelávacích inštitúcií, občianskych spoločností a SAV boli  zamerané na odkaz Novembra 1989dnešku a na súčasné najväčšie výzvy pre demokraciu – interetnické a interkultúrne
Čítaj ďalej ...

Úspešní v bedmintone / Sikeresek a badmintonban

Veľmi obľúbený šport medzi žiakmi školy. Aj preto bola naša škola usporiadateľom okresného kola súťaže v bedmintone žiakov a žiačok SŠ. Žatva bola bohatá - dva diplomy do zbierky. Blahoželáme chlapcom - víťazom a  dievčencom za 3. miesto. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy, a p. učiteľovi Hulkovi Jankovi za  organizáciu okresného kola v mene našej
Čítaj ďalej ...

Staršie príspevky ...

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt