MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Slávnostné otvorenie školského roka / Ünnepélyes tanévnyitó - 2023

Publikované:

Milí žiaci, srdečne vás pozývame na slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024, ktoré sa uskutoční dňa 04.09.2023 v pondelok so začiatkom o 09:00 hod. v Kultúrnom dome v Hurbanove (vedľa hlavnej budovy školy) s nasledovným programom: štátna hymna, recitácie, slávnostný prejav ministra školstva, slávnostný príhovor riaditeľa školy, všeobecné informácie od pani zástupkyni. Potom nasledujú triednické hodiny v triedach, preberanie učebníc (pre prvákov), obhliadka školy (pre prvákov). Zoznam potrebných učebných pomôcok poskytnú učitelia podľa predmetov na 1. vyučovacej hodine daného predmetu. Predpokladané ukončenie prvého dňa v škole prvákov je o 12:30 hod. a pre ostatných žiakov o 11:30 hod.

Pre ubytovaných žiakov školský internát otvárame 03.09.2023 v nedeľu od 16:00 hod. Rodičia ubytovaných žiakov 1. ročníka dostanú krátke informácie od vedúceho vychovávateľa v klubovni školského internátu so začiatkom od 18:00 hod. Parkovanie pre rodičov je umožnené v areáli školského internátu na adrese Komárňanská 114 (vchod cez bránu z hlavnej cesty pri autobusovej zastávke).

Tešíme sa na vás!

Kedves diákok, sok szeretettel meghívunk benneteket az ünnepélyes tanévnyitóra, amely 2023.09.04-én, hétfőn 09:00 órai kezdettel kerül megrendezésre az ógyallai kultúrházban (az iskola főépülete mellett) a következő programpont szerint: himnusz, szavalatok, az Iskolaügyi Miniszter ünnepi beszéde, az iskola igazgatójának ünnepi beszéde és általános információk a helyettesnőtől. Majd utána következnek az első osztályfőnöki órák, a tankönyvek átvétele (az elsősök számára) és az iskola megtekintése (az elsősök számára). A szükséges taneszközök listáját a tanárok az 1. tanítási órán teszik közzé tantárgyak szerint. Első nap az iskolában az elsős diákok megközelítőleg 12:30-kor végeznek, míg a többiek 11:30-kor.

A kollégium 2022.09.04-én, vasárnap 16:00 órai kezdettel lesz megnyitva az elszállásolt diákok számára, majd az elsős diákok szüleinek a kollégium vezetője 18:00 órai kezdettel értekezletet tart, melyre szeretettel várunk minden kedves szülőt. Parkolás a szülők számára a Komárňanská 114. cím alatt lehetséges az iskolai kollégium területén (bejárat a főút felől a buszmegálló mellett).

Szeretettel várunk minden kedves diákunkat.

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt