MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Slávnostné otvorenie školského roka / Ünnepélyes tanévnyitó

Publikované:

Vážení rodičia, milí žiaci, týmto Vám oznamujeme, že z dôvodu zdĺhavých rekonštrukčných prác kultúrneho domu v Hurbanove sa slávnostné otvorenie školského roka uskutoční dňa 05.09.2022 so začiatkom o 09:00 hod. v škole cez školský rozhlas podľa nasledovného programu: 09:00 Štátna hymna, Recitácie, Slávnostný prejav ministra školstva, Slávnostný príhovor riaditeľa školy, Všeobecné informácie 10:00 Slávnostné triednické hodiny 10:45 Prevzatie učebníc (pre prvákov) 11:00 Obhliadka školy (pre prvákov)

Pre ubytovaných žiakov školský internát otvárame v nedeľu 04.09.2022 od 16:00 hod. Rodičia ubytovaných žiakov 1. ročníka dostanú krátke informácie vedúceho vychovávateľa od 18:00 hod. Ďalej prosíme všetkých zákonných zástupcov (rodičov) resp. našich dospelých žiakov, aby pred príchodom do školy, alebo do školského internátu vyplnili cez EduPage čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Tešíme sa na vás!

Tisztelt szülők, kedves diákok, ezennel értesítjük Önöket, hogy az ógyallai kultúrház elhúzódott átépítési munkálatai miatt az ünnepélyes tanévnyitó 2022.09.05-én, hétfőn 09:00 órai kezdettel az iskolai rádión keresztül lesz megtartva a következő programpont szerint: 09:00 Himnusz, Szavalatok, Az iskolaügyi miniszter ünnepi beszéde, Az iskola igazgatójának ünnepi beszéde, Üzenet a magyar iskolákba (SZMPSZ), Általános információk 10:00 Ünnepélyes osztályfőnöki órák 10:45 Tankönyvek átvétele (az elsősök számára) 11:00 Az iskola megtekintése (az elsősök számára)

A kollégium 2022.09.04-én, vasárnap 16:00 órai kezdettel lesz megnyitva az elszállásolt diákok számára, majd az elsős diákok szüleinek a kollégium vezetője 18:00 órai kezdettel értekezletet tart, melyre szeretettel várunk minden kedves szülőt. Továbbá kérünk minden kedves törvényes képviselőt (szülőt) ill. a felnőttkorú diákokat, hogy az iskolába, ill. a kollégiumba való érkezés előtt töltsék ki az EduPage-en keresztül a tünetmentességi becsületbeli nyilatkozatot.

Örülünk az újbóli találkozásunknak és szeretettel várunk minden kedves diákunkat.

Slávnostné otvorenie školského roka / Ünnepélyes tanévnyitó

Publikované:
SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt